Categorie «Projecten»

Berichten i.v.m. nieuwe, lopende en eerdere projecten in Oekraïne. Voor algemene informatie ga naar het menu Projecten in Oekraïne

PROJECT THUISZORG september 2022

‘THUISZORG – project’ in Novovolynsk in oorlogstijd Meer dan ooit hebben alleenstaande kansarme bejaarden van boven de 80 en boven de 90 jaar en soms ook kansarme gehandicapten THUISZORG nodig. Het gaat allemaal om personen met een beperking. Op dit moment zijn het in totaal meer dan 40 personen, die in het kader van dit …

Waterzuiveringsstation in Novovolynks, augustus 2022

Beter voorkomen dan genezen: drinkbaar water voor de (inlandse) vluchtelingen in Novovolynks Sinds het begin van de oorlog heeft het team van het Regionaal Caritas Fonds ‘Caritas Volyn’ zich ingezet voor de opvang van ontheemden (tegenwoordig ook ‘inlandse vluchtelingen’ genoemd) voor de regio’s Volyn en Rivne. Naast voeding, hygiënische artikelen, warme maaltijden, psychologische assistentie en …

VOEDSELPAKKETTEN januari 2022

Gemeenschappelijke actie Voedselpakketten voor de allerarmsten Nu de Nieuwjaarsmaand achter de rug is, krijgen we een zicht op de eigen accenten van deze actie, zowel in Oekraïne als bij ons. Van OPE is gezorgd  voor de nodige financiële middelen om zeventig behoeftige ouderlingen, woonachtig in de stad Novovolynsk en in het dorp Blahodatne te voorzien …

Coronaproject in Oekraïne

Coronaproject: Wie helpt er in deze bijzondere tijd mensenlevens redden in Oekraïne? In tegenstelling tot ons land, waar – terecht – geen enkele coronapatiënt met ernstige symptomen voor een ziekenhuisopname mag worden geweigerd, is dit in Oekraïne niet zo. Daar laat men vaak voornamelijk kansarme en oudere (+ 65 jaar) coronapatiënten, thuis sterven… Want als men daar …

November 2018 was een bijzondere maand

November was een bijzondere maand omwille van drie belangrijke gebeurtenissen, die alle volgen op een pril begin in 2011 en een reeks activiteiten (o.a. de oprichting van de oudervereniging ‘Light of Spirit’). Die activiteiten vindt u allemaal reeds beschreven op deze website. Wie eventueel geïnteresseerden of betrokkenen kent in Oekraïne, kan ook hier terecht op …

Het spinabifida project november 2018

Tijdens de week van 7 tot 9 november 2018 vond in Ternopil een “train-the-trainer training” plaats. Diezelfde week werd ook medisch materiaal geleverd, zoals shunts en katheters voor continentiezorg, geschonken door Child Help International. Op 17 november presenteerde dhr. Pierre Mertens, directeur van Child Help International, het spinabifidaproject – dat gestimuleerd werd door O.P.E. – …