Solidariteitscampagnes

Spirituele en materiële solidariteit via de parochie

Naast onze hulpgoederenactie is de goede start en bekendmaking van onze werking in januari 1994 grotendeels te danken geweest aan het bezoek van mgr. M. Koltun, toenmalig bisschop van het bisdom Zboriv, aan onze St. Jozefparochie in Edegem, samen met het Utrechts-Byzantijns koor, gekend voor zijn prachtige Byzantijnse en Oekraïense gezangen. Een eucharistieviering in Grieks-katholieke stijl werd geconcelebreerd met mgr. P. Van den Berghe, toenmalig bisschop van Antwerpen, in het bijzijn van andere Oekraïense geestelijken en voor een 600-tal aanwezigen.

Daarnaast waren er nog verschillende liturgische kinder- en gezinsvieringen, vooral in de diverse kerken in Edegem, met een eigen Oekraïens accent. Dikwijls was er aan dergelijke vieringen een actie verbonden via school of catechese ten behoeve van arme Oekraïense kinderen. De solidariteit van de kinderen kwam vooral tot uiting bij het geven van eigen speelgoed en/of een eigen financiële bijdrage.

Jaarlijks wordt er tijdens de vieringen van een bepaald weekend in alle kerken in Edegem, op het einde van de homilie, bijzondere aandacht gevraagd voor de werking van O.P.E. en wordt vaak één specifiek sociaal project in Oekraïne in de kijker gezet. Bij de uitgang kunnen de parochianen hun solidariteitsbijdrage kwijt aan één van de vrijwilligers van O.P.E. Eenmalig werd er ook aandacht besteed aan een project voor kansarme patiënten in Oekraïne tijdens een homilie in de Wilrijkse Sint-Bavoparochie.

Tenslotte zijn er de halfjaarlijkse gebedsmomenten, die de laatste jaren altijd doorgaan in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, in Edegem, op de tweede dinsdag van de maanden mei en oktober, telkens van 19.30 u. tot 20 u. Iedereen is welkom. We bidden rond een bepaald thema, vergeten ook niet onze overleden en zwaar zieke vrijwilligers, denken aan de noden wereldwijd en speciaal aan deze in Oekraïne. Zo komen we tot een vorm van spirituele solidariteit en ontvangen we wat “geestelijke zuurstof” voor onszelf. Daarna is er een gezellig samenzijn in “De Schrans”. Informatie over de eerstvolgende viering vindt u onder “Actua“.

Naar aanleiding van ons twintigjarig bestaan ging op 1 oktober 2013 in de Sint-Jozefskerk te Edegem een bijzonder gebedsmoment door. In een sfeer van gebed, afgewisseld met Oekraïense liturgische gezangen, herdachten we onze overleden medewerkers. Elk van hen droeg op zeer concrete wijze bij tot de realisatie van ons project: we blijven hen daar bijzonder dankbaar voor. Een 70-tal personen, waarvan familieleden van enkele overledenen, namen mee deel aan deze gedachtenisviering. Ze werd gevolgd door een ontmoetingskans met een hapje en een drankje in “De Schrans”.

Solidariteitsacties via scholen

Vooral in de beginjaren van onze werking trachtten we bekendheid te geven aan O.P.E., zochten naar contactmogelijkheden en gingen in op elke uitnodiging, en dit tot ver buiten Edegem.

Zo vond in 1994 een seniorenactie plaats in het rusthuisDe Wijtshagein Reet, waarbij de bewoners van het huis actief betrokken werden met o.a. een wafelenbak en –verkoop, wat voor hen ook welgekomen afwisseling bracht.

In 1995 kwamen we terecht bij de “Pluswerkingin Ranst en deJongerenwerkingin Tisselt die, gegrepen door de grote noden, elk een “sponsortocht” organiseerden ten voordele van onze werking voor kansarme Oekraïense leeftijdsgenoten.

In Keerbergen-Haacht ging in 1998 een seniorenactie door bij de “CRM Haacht” (club voor de “Rustenden van de Middengroepen”). Een algemene toelichting van ons project gaf spontaan aanleiding tot een solidariteitsbijdrage van deelnemers.

In 1999, 2002 en 2003 werd er ook een “VTB-VAB-avond” georganiseerd, bestaande uit een diavoorstelling en soms ook nog een tombola, in “De Schrans” in Edegem. De opbrengst werd geschonken aan O.P.E.-projecten voor de allerarmsten.

In 2001 zorgde de “Rotary Club Antwerpen-Mortsel” voor een filmmatinee in het cinemacomplex UGC-Gaumont in Antwerpen met een keuzemogelijkheid tussen twee films en voordien een ontbijt in de nabijgelegen taverne of achteraf een brunch in het Plaza Hotel. O.P.E. mocht delen in de opbrengst van dit zeer rendabel evenement.

In Wilrijk vond in februari 2002 een “KWB-avond” plaats. Aan de KWB-afdeling van de Sint-Bavoparochie werd onze werking voorgesteld aan de hand van dia’s. Daarnaast werden er worstenbrood en appelbollen geserveerd en volgde er een bingo. Tijdens het ganse weekend stonden er panelen opgesteld, die de realisaties van O.P.E. in Oekraïne illustreerden en kon men verder zijn ‘financieel steentje’ bijdragen.

Eén jaar later ging in Edegem een “Dia-avond” door voor Markant, een afdeling van dames uit de middengroepen, met een gunstig financieel gevolg voor onze projecten.

In 2003 werd door de Rotary Club Antwerpen-Mortsel en in samenwerking met de vzw “Kinderen van Rio” en het O.P.E. een brunch georganiseerd in het Plaza Hotel te Antwerpen, waarvan de opbrengst ook ten goede kwam aan de sociale initiatieven van de betrokken organisaties.

In 2003 was er een zeer gesmaakt initiatief van 2 jonge meisjes uit een Edegemse basisschool. Ze bedachten hiervoor zelf een “deur-aan-deuractie in de twee straten in Edegem, waarin ze woonden. De bewoners werden op voorhand geïnformeerd over hun actie met een brief, mede onderschreven door O.P.E. Enkele dagen later boden de meisjes zich aan en verkochten dan hun zelfgemaakte wasknijpers. De opbrengst van hun actie was buitengewoon!

In opvolging van onze studiereis in 2003 naar Oekraïne namen ook twee jongere deelneemsters het initiatief om op 16 oktober 2004 een “Pasta-avond” met tombola te organiseren in het KWB-lokaal in Wilrijk. Fotopanelen sloten nauw aan bij de doelgroepen, die met dit benefietmaal zouden gesteund worden. Met de opbrengst werden enerzijds tenten betaald voor de jeugdbeweging “Plast”, die een “zomerkamp voor kansarme jongeren” organiseerde, en werd anderzijds bijgedragen tot een project van thuiszorg voor sterk behoeftige bejaarden.

In 2009 organiseerde een dynamische vrijwilligster met haar ‘ploeg’ in de Kaleidoscoop te Mortsel twee benefietnamiddagen. Tijdens de eerste namiddag zorgden o.a. Danni Heylen (Pascalleke uit de VRT-reeks “F.C. De Kampioenen”) en de muzikale groep “Pocket” voor de animatie. Een tweede namiddag was speciaal gericht op kinderen en begon met de toneelvoorstelling “Le voisin” door de “Compagnie Nourah”. Ook kregen de kinderen die dag bezoek van de Sint. Opkomst en opbrengst van beide namiddagen waren een succes, wat achteraf, langs onze O.P.E.- werking, ten goede kwam aan kansarme kinderen in Oekraïne.

Van 10 tot 11 augustus 2012 nam Hanieva Zelfiia deel aan de Dodentocht in Bornem ten voordele van O.P.E. Met de mentale ondersteuning van de vrijwilligers van het O.P.E. slaagde ze er in, zelfs met een gebroken arm, al lopend (!) de eindstreep te bereiken. Met de sponsoring van haar looptocht van 100 km wilde ze financieel bijdragen tot meer welzijn voor de Oekraïense kinderen.

Ook het initiatief van de Edegemse groep “Adem-tocht” willen we zeker vermelden. Enkele jaren geleden werd aan de leden voorgesteld om bij hun maandelijkse samenkomsten de kans te bieden telkens en totaal vrijblijvend een kleine bijdrage per persoon te geven aan het Oekraïne-Project. Niemand voelt dat echt in zijn geldbeugel, maar noodlijdende Oekraïners zijn er wel mee gebaat. Zo konden we dankzij hun steun o.a. blindenstokken voorzien voor Oekraïne. Dus: misschien een inspirerend initiatief voor andere verenigingen die in onze projecten geloven!