Informatiecampagnes

Als O.P.E. hechten wij ook veel belang aan een open communicatie en uitgebreide informatie over onze werking en over Oekraïne in het algemeen. Deze website dient natuurlijk dit doel. Ook op andere manieren streven wij dit echter na.

Met een bezoek aan de “infobeurs” in 1994 in Edegem, leerde men het land Oekraïne, nog niet lang onafhankelijk, in zijn diverse aspecten, beter kennen, o.a. de gevolgen van de Tsjernobylramp. Deze infobeurs gaf tevens een overzicht van onze acties in de beginperiode van onze werking. De Oekraïense ambassade was toen al vertegenwoordigd en ook de toenmalige Antwerpse bisschop Van den Berghe vereerde ons met een bezoek.

Sinds 1998 vindt er tweejaarlijks een “fototentoonstelling” plaats in het K.T.A. in Edegem, in aansluiting bij onze tweejaarlijkse benefietmaaltijd. Deze biedt telkens een ‘helikopteroverzicht’ van onze O.P.E.-werking.

Af en toe werden we ook uitgenodigd om een infoavond te organiseren over Oekraïne. Zo was er in 1994 een informatieavond in het klooster van de Congregatie van de ‘Zusters van het Convent van Bethlehem’ in Duffel. In 1997 sprak de Oekraïense pater Ihor Spodar in het toenmalige Karmelietenklooster in Berchem voor een honderdtal aanwezigen over de leef- en werksituatie in Oekraïne, voor en na de onafhankelijkheid, gevolgd door vragen vanuit het aandachtig publiek.

Recenter, op 8 mei 2007, organiseerden we een infoavond in samenwerking met VTB-VAB, waarop één van onze projectleiders, Ihor Hnat, toelichting gaf over de diverse projecten van het “Regionaal Centrum voor Sociale Aanpassing (RCSA)” in Lviv, waarvan hij de leiding heeft en waarvan O.P.E. al verschillende jaren projecten steunt. Zijn boeiende getuigenis werd gevolgd door een indrukwekkende beeld- en klankdocumentaire van Guido Boeken over Oekraïne. Langs ‘het verhaal’ werden de aanwezigen in contact gebracht met het dagdagelijkse leven in Oekraïne en met de historische achtergrond en de immense problemen, waarmee nog een groot deel van de bevolking heeft af te rekenen, in het bijzonder dezen die leven onder de armoedegrens. Opnieuw waren de Oekraïense ambassadeur en zijn medewerker aanwezig. Zij zorgden zelfs voor een onverwachte tombola met prijzen en trakteerden ons op een glaasje lekkere Oekraïense wodka.

In 2011 hielden we een infostand in het kader van “Edegem binnenste buiten“, georganiseerd door de gemeente.

Op 31 mei 2015 heeft een vertegenwoordiger van het O.P.E. het Oekraïense sprookje ‘De edele kat’ voorgelezen tijdens de vertelnamiddag in het park van het Edegemse Hof ter Linden. Deze vertelnamiddag werd georganiseerd door EGRIS, de Edegemse Gemeentelijke Raad voor de Internationale Solidariteit. Op die manier werd de aandacht voor Oekraïne nog eens op een andere manier aangewakkerd.