Missie en Visie

We willen inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken vrijwilligerspartners en voor zover deze in de lijn liggen van de O.P.E. doelstelling: de armoede in Oekraïne, in samenwerking met onze Oekraïense projectleiders ter plaatse, helpen bestrijden en voorkomen.

O.P.E wil daartoe met erg beperkte middelen, maar met een grote flexibiliteit:

  • langs concrete projecten inspelen op signalen of hulpvragen van onze Oekraïense partners ter plaatse vanuit diverse maatschappelijke sectoren, zoals gezondheidszorg, sociaal werk en vorming;
  • met voorrang voor de meest achtergestelde bevolkingsgroepen;
  • met bijzondere aandacht voor de bestrijding van de armoede;
  • met prioriteit voor modelprojecten met hun innoverende functie voor de samenleving en
  • met bevordering van de autonomie van de gestimuleerde projecten door het koppelen van de financiële ondersteuning van projecten in de “profit” sector aan deze in de “non profit” sector.

Daartoe beschikken wij over een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties vanuit zeer diverse maatschappelijke sectoren. Zij weten het best wat er in de Oekraïense samenleving gebeurt en zijn een onmisbare schakel voor onze werking. Door deze informatie uit de sectoren van de gezondheidszorg, het sociale werk, het onderwijs en de volwassenenvorming zijn wij in staat onze projecten echt op hen af te stemmen.

Het O.P.E. wordt geïnspireerd door de christelijke boodschap, maar is tegelijk pluralistisch samengesteld. Wij staan dus open voor iedereen, ongeacht ideologische, filosofische of religieuze achtergrond, zolang men onze humanitaire doelstelling onderschrijft.