Studiebezoeken van Oekraïense delegaties

Op vraag van Oekraïense projectleiders en –medewerkers uit Lviv, Ternopil, Brody en Chervonograd organiseren we voor hen regelmatig studiebezoeken aan ons land. Delegaties van humanitaire initiatieven in Oek16raïne lieten we reeds kennismaken met allerhande gelijkaardige initiatieven in ons land om zo van elkaar te kunnen leren. Op deze manier hopen wij de Oekraïners inspiratie aan te reiken om zelf d.m.v. pilootprojecten structurele veranderingen in de samenleving daar te kunnen realiseren.

In het bijzonder leerden ze het ‘Kaminiano’-restaurant van de Sint-Egidiusgemeenschap, de Vierde Wereld-Beweging, de Focolare-Beweging en de Pro Vitabeweging, de Boerenbond, het Christelijke Middenstandsverbond, de Kamer van Koophandel te Antwerpen, de Bond zonder Naam en de pastorale (jeugd)diensten in Antwerpen en Boechout kennen. Ze werden ook ontvangen op het stadhuis in Antwerpen en het gemeentehuis in Edegem.

Aan de delegatie uit Ternopil, onder leiding van Ivan Hunya en Anna Zvarych, werd er sinds 2003 overigens jaarlijks een driedaags studieprogramma aangeboden met steeds een overkoepelend thema.

In 2003 was er aandacht voor bepaalde sociale problemen waarmee men ook in Oekraïne geconfronteerd wordt, met een bezoek aan het adoptiewerk “Emmanuël” in Banneux (adoptie van gehandicapte kinderen in gezinnen) en aan een leefgemeenschap voor alcohol- en drugverslaafden in het kader van Poverello. Ook de dienst pastoraal in Antwerpen werd bezocht in verband met de opvang en begeleiding van verslaafden in een stad.

In 2004 ging het om een meer economisch gericht bezoek, o.m. aan het Verbond voor Katholieke Werkgevers en Voka. In het kader van de uitbouw van een contemplatief klooster in Oekraïne en in het bijzonder de voorziening in hun eigen levensonderhoud, stond er ook een bezoek aan de Trappistinnen in Brecht op het programma.

In 2005 was er een zeer gevarieerd programma met een bezoek aan “Kerk in Nood” in Tongerlo en aan een pretpark voor kinderen in Waterloo. Verder was er de kennismaking met diverse organisaties, zoals “Marriage Encounter”, Unizo, het kaarsenatelier “Orange” (een beschermde werkplaats voor gehandicapten) en de bijzondere leefgemeenschap voor opvang van drugverslaafden nabij Rijsel (Frankrijk) die werkt volgens de methode van Zuster Elvira (gebeds- en arbeidstherapie) en daarmee veel resultaat boekt. Ook aan het functioneren van een democratie en de autofinanciering van een landbouwproject werd er dat jaar aandacht besteed.

In 2006 werd “Syntra West” (Brugge) bezocht (in functie van inspirerende ideeën voor de uitbouw van de Middenstand in Oekraïne) en was er een contact met de secretaris-generaal van het Katholiek Onderwijs en ook met de Boerenbond.

In 2007 stond de uitbouw van de landbouw door kleinere boeren centraal met een bezoek aan het “tractorenstation” van de Boerenbond in Kinrooi (Limburg) in functie van het opstarten van “groene kringen” in Oekraïne.

In 2008 werd een ontwerp van ‘agrarisch programma’ samengesteld, in functie van een seminarie voor de kleinere boeren in het najaar van 2009 in Oekraïne.

n 2009 vond in het voorjaar een erg druk en ook sterk inspirerend studieprogramma plaats rond de problematiek van zieken en terminale patiënten – palliatieve zorg – gaande van de ziekteverzekering tot palliatieve diensten en de uitbouw van een modelcampus voor bejaarden(zorg), samen met een bezoek aan het departement van “Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” van de Vlaamse Regering.

Nog in 2009 vond een ander zwaar studieprogramma plaats met betrekking tot de landbouw, met een bezoek aan de Boerenbond, het Vlaamse Ministerie voor Landbouw en de Vlaamse promotiedienst voor land- en tuinbouw, de Mechelse Tuinbouw Veilingen, een proeftuin en informatie over de “glasgroenteteelt”. Dit programma werd afgerond met een bezoek aan twee konijnenfokkerijen van diverse schaal.

In 2011 ging het om een kort pedagogisch geörienteerd studieprogramma met een bezoek aan de bijzondere basisschool “Vita et Pax”, geleid door leken, maar sterk geïnspireerd door de Benedictijnse geest van “Ora et Labora”. Daarnaast heeft men kennis gemaakt met de werking van de Vlaamse “Auxilia”-vereniging. Ook kregen ze informatie over de werking van “Leraars zonder Grenzen”.

U ziet het dus: reeds vele onderwerpen kwamen ter sprake.