Categorie «Diverse berichten»

Berichten die niet in een standaard categorie thuishoren

Kleine ‘druppels op een hete plaat’ maken duidelijk een VERSCHIL!

Dit mag duidelijk blijken uit het volgende dankbericht, ons gestuurd door Marina Makarenko, onze contactpersoon voor de regio Cherkasy.  Het dankwoord is uiteraard gericht tot alle schenkers van waardevolle hulpgoederen van zeer diverse aard. Deze mail geeft ons samen met enkele foto’s enige concrete illustratie van de verdeling van onze hulpgoederen aan ontheemden in Oekraïne, …

Een initiatief voor jongeren, 7 dec 2023

Een initiatief voor jongeren uit Edegem dat navolging verdient! In het kader van de catechesewerking in de O.L.V. Basiliek in Edegem zijn we uitgenodigd om ons Oekraïne-Project-Edegem voor te stellen aan een 60-tal vormelingen, verspreid over drie groepjes. Aan de hand van onze folder ‘Jongeren van hier helpen jongeren in Oekraïne’ hebben we uiteraard de …

Sinterklaas op bezoek in Oekraïne

Vóór de oorlog in Oekraïne werd Sinterklaas in de maand december gevierd, maar veel later dan bij ons.  De Grote Kindervriend lijkt zich nu aangepast te hebben aan onze West-Europese traditie. Dit jaar is Hij dus ook op 6 december langs geweest in Novovolynsk, waarvan hier enkele foto’s.. De directeur van Caritas Volyn, Pr. Volodymyr …

Lezing ‘Oekraïne, twee jaar na de invasie’

Op 25 januari heeft wordt een lezing georganiseerd door de afdeling Mortsel-Berchem van het Davidsfonds waar verslaggever Bruno Beeckman van het samenwerkingsverband European Broadcasting Union ons komt onderhouden over ‘Oekraïne, twee jaar na de invasie’ Zoals in andere conflictgebieden staat Bruno Beeckman (54) steeds op de eerste rij, “Vaak zelfs te dicht”. Als verslaggever voor …

Stilstaan bij 30 jaar O.P.E.

Oktober 2023: een maand die we niet vlug zullen vergeten! In oktober vonden er niet minder dan zes activiteiten plaats, waarvan hier een chronologisch verslag. Wie er toen niet bij kon zijn krijgt hiermee de kans om het achteraf toch mee te maken. Een woord van oprechte dank en sterke waardering voor al wie – …

Rommelmarkt te Edegem 3 sep 2023

Naar goede gewoonte zijn onze vrijwilligsters aanwezig op de jaarlijkse rommelmarkt van Edegem om geld in het laadje te krijgen. Deze helpen de vervoerkosten betalen om de geschonken hulpgoederen ter plekke te krijgen in Oekraïne bij de mensen die het meer dan nodig hebben. Met deze duurzame actie geven we een tweede leven aan tal …

Ecologische catastrofe in de regio Kherson juni 2023

dambreuk Kherson

De gebroken stuwdam in de regio Kherson Wie helpt bij de nooit meegemaakte humanitaire en ecologische catastrofe ? Vrijdagnamiddag, 9 juli, drie dagen na deze verschrikkelijke ramp met de stuwdam in Kakhova, zijn wij – Dr Ihor Vitenko, Pierre Mertens en Liliane Bollaerts – in spoedvergadering bijeengekomen om na te gaan hoe we best vanuit …

Ziekenwagen en medisch materiaal aangekomen

Geschonken hulp komt ook in deze oorlogstijd goed terecht! De ziekenwagen geschonken door het UZA en het medisch materiaal dat in samenwerking met Ihor Vitenko dankzij uw financiële steun is aangeschaft is goed in Okraïne aangekomen! OPE volgt alles nauwgezet op, zowel wat betreft de hulpgoederen welke particulieren afgeven tijdens de permanentie op dinsdag in …

Continuïteit van het THUISZORGPROJECT

Wie wil er met ons zorgen voor de continuïteit van het THUISZORGPROJECT in NOVOVOLYNSK anno 2023? Gestart in 2019, nog vóór de lockdown tijdens de coronapandemie en vóór deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, zijn we er tot nu toe in geslaagd om de continuïteit van dit thuiszorgproject zonder enige externe subsidiëring te verzekeren. Zodoende zijn …

Dringende oproep voor volgende zending

DRINGENDE OPROEP voor onze EERSTVOLGENDE ZENDING naar Uman in Cherkasy Vooral nu na de massale raketaanval op 28 april in UMAN in Cherkasy is er een grote vraag naar specifieke hulpgoederen, wie helpt deze nood te leningen? Onze contactpersoon, Marina Makarenko  hoofdmanager van het ‘Charity Fund’ ‘Modern village and town’ genoemd, vraagt ons dringend niet …