Structuur van de vereniging

In bovenstaande figuur vindt u de structuur van onze organisatie terug.