Eerdere projecten

Eerdere projecten in regio Chervonograd

Vele van onze projecten in het verleden waren gericht op de regio Chervonograd. Door op een project te klikken vindt u meer informatie.

Onze werking beperkt zich echter niet tot Chervonograd. Ook elders in Oekraïne ondersteunden wij verschillende initiatieven. Door op een project te klikken vindt u meer informatie.

Regio Chervonograd

Mobiele graanmolen

Voor boeren in de omgeving van Chervonograd ontwierpen en bouwden enkele O.P.E.-vrijwilligers in 1996 en 1997 een mobiele graanmolen. Deze hamerslagmolen maakte het de boeren mogelijk hun graan zelf te vermalen om zo hun veevoeder te produceren. Voor deze actie kregen we hulp vanuit verschillende hoeken.


Bendiuga-kindertehuis

Door de samenwerking tussen het caritatief centrum in Chervonograd en het O.P.E. en mede dankzij de financiële steun van de Rotary Club Antwerpen – Mortsel werd een kuuroord ingericht voor zieke en behoeftige kinderen, afkomstig vanuit heel Oekraïne. Zij werden daar voor een beperkte periode opgevangen en verzorgd. Ondertussen werd dit project overgedragen aan de officiële dienst van “Caritas Lviv”.


Matrassenactie

Op voorstel van Roman Oliarnyk werd deze actie gelanceerd in 2010 ten voordele van kansarmen in een psychiatrische instelling in Monastyrik en in Lechkiv, een ouderlingentehuis in Velyki Mosty en een geriatrische afdeling in Ougniv.

Om te voorkomen dat er matrassen in natura zouden worden geschonken, welke niet zouden beantwoorden aan de strenge normen voor de hulpgoederen van de gezondheidscommissie in Oekraïne enerzijds en om transportkosten naar Oekraïne te vermijden anderzijds, is de voorkeur gegeven aan een financiële sponsoring. Deze aanpak gaf de mogelijkheid om ook tegen een voordeliger prijs matrassen aan te kopen in Oekraïne en zodoende zelfs een weinig bij te dragen tot de tewerkstelling in deze sector. Diverse organisaties en particulieren hebben deze actie mee mogelijk gemaakt.


Elders in Oekraïne

Project Straathoekwerking (Lviv)

Vanaf 2003 financierden we enkele jaren ook een mobiel opvangcentrum voor straatkinderen in Lviv, in het kader van het Oekraïense ‘Kovcheg-programma‘. Het ging over een omgevormde autobus, waar de ergst verwaarloosde kinderen en jongeren uit de armste buurten van Lviv terecht konden met hun verhaal en problemen, één warme maaltijd per weekdag ontvingen, net zoals een lunchpakket voor het weekend en, zo nodig, materiële en medische hulp en naschoolse begeleiding. Per maand werden er ongeveer 1500 maaltijden uitgereikt.

Tijdens de zomermaanden werden “pedagogische weekends” georganiseerd, telkens voor een twintigtal jongeren. Tijdens de erg koude wintermaanden konden dan weer enkele jongeren terecht in het bureau van de projectleider.Dit project werd mee van voedingsmiddelen voorzien door het vee- en groenteteeltprogramma in het re-integratie centrum voor ex-gedetineerden in Brody.

Deze straathoekwerking, met de “mobiele eetzaal” als belangrijkste contactpunt, is in deze vorm een paar jaar geleden gestopt wegens de immense verkeersproblemen in Lviv ten gevolge van de grote wegenwerken voor het EK voetbal in 2012. Sinds dan worden de kinderen opgevangen in lokalen van de centrale zetel van het “Regionaal Centrum voor Sociale Aanpassing”. Verder leeft dit project in een enigszins gewijzigde vorm verder in de sociale patrouille van Lviv.


Oekraïense Bond zonder Naam (Brody en Lviv)

Geïnspireerd en sterk geraakt door een studiebezoek aan de Bond Zonder Naam in ons land in 1994, georganiseerd door het O.P.E., besloten enkele delegatieleden ook in Oekraïne een Bond Zonder Naam op te richten. Net zoals hier publiceren zij enerzijds de (vertaalde) boeken van pater Ph. Bosmans, de stichter van deze beweging in ons land, om de boodschap van de Bond Zonder Naam uit te dragen. Anderzijds organiseert de Oekraïense Bond Zonder Naam allerhande sociale initiatieven.

De B.Z.N. telt ondertussen in Oekraïne twee zelfstandige werkingen, m.n. in Lviv en Brody.

In Lviv neemt B.Z.N., onder leiding van Irena Terletska, deel aan boekenbeurzen, gespreksfora en conferenties in scholen, boekhandels, gevangenissen en kerkgemeenschappen. Zo draagt zij het gedachtegoed van pater Bosmans en de B.Z.N. ook in Oekraïne uit. D.m.v. de opbrengst van een minibus werd destijds een deel van de sociale projecten gefinancierd. Hiervoor kreeg men ook financiële steun van Bond Zonder Naam in ons land.

In Brody staat priester Yaroslav Tsaryk sterk in contact met de B.Z.N. in Duitsland. Bovendien werd een winkeltje geopend om sociale projecten te financieren, waar zelfs doodskisten in Oekraïense stijl verkocht werden.

De boodschap van Bond Zonder Naam vindt niet alleen ingang bij de gemeenschappen van Grieks-katholieken en protestanten, maar ook bij de orthodoxen en zelfs bij atheïstische bewegingen.


Nadvecheria-project (Berezhany)

Door de samenwerking tussen het caritatief centrum in Chervonograd en het O.P.E. en mede dankzij de financiële steun van de Rotary Club Antwerpen – Mortsel werd een kuuroord ingericht voor zieke en behoeftige kinderen, afkomstig vanuit heel Oekraïne. Zij werden daar voor een beperkte periode opgevangen en verzorgd. Ondertussen werd dit project overgedragen aan de officiële dienst van “Caritas Lviv”.


Opvangproject interne vluchtelingen (Brody)

Oekraïne, in het bijzonder het oosten van het land, evenals de Krim, wordt nu al enkele jaren lang getroffen door een zeer zware en aanslepende oorlog, met heel veel menselijk leed tot gevolg. Vele honderdduizenden Oekraïeners moesten hun eigen huizen ontvluchten en al hun goederen achterlaten. Ze zochten hulp in het westen van het land.

Mede met de financiële hulp van de gemeente Edegem ondersteunde het OPE dan ook een project tot opvang van enkele gezinnen met kinderen in Brody. Een dertigtal personen werd er ontvangen en gehuisvest. De kinderen lopen er school, de ouders en andere volwassenen worden met de hulp van een sociaal assistent – minstens zolang ze niet naar huis kunnen terugkeren – in de nieuwe samenleving en arbeidsmarkt geïntegreerd. Dit project liep van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016. Een verslag over dit project vindt u door HIER te klikken.


Medisch minifonds (Brody)

Voor hulpbehoevende zieken richtten we in Brody een plaatselijk medisch fonds op. Dit gaf tijdens vele jaren financiële steun aan kansarme zieken om de noodzakelijke medicijnen te kunnen aankopen.


Kleine medische distributiepunten (Brody, Chervonograd, Lviv)

In Brody, Chervonograd en Lviv ondersteunden wij kleine ‘apotheekjes’, zodat ook kansarme patiënten de noodzakelijke medicatie konden verkrijgen.


Project van thuiszorg (Brody)

Nog in Brody werd, met steun van het O.P.E., een dienst voor thuiszorg opgericht. Naast thuisverpleging van zieke en minder mobiele mensen (vnl. bejaarden) gaf deze dienst ook voedselhulp.


Couveuse in kinderziekenhuis (Ternopil)

In het kader van een driedaags studiebezoek in 2003 maakte een delegatie uit Ternopil kennis met de werking van “Levensadem” in Mortsel. Deze vrijwilligersvereniging zet zich in voor vrouwen en koppels die ongepland of ongewenst zwanger zijn en voor al wie een kind verloor door miskraam of abortus. Ze luisteren, onthalen, bemoedigen en bieden concrete hulp op lange termijn aan deze moeders in nood, niet enkel in België maar ook over de grenzen. Zo kwam ook de grote nood aan een couveuse voor een ziekenhuis in Ternopil ter sprake. In een stad van 300.000 inwoners beschikte men er slechts over één couveuse. Het was moeilijk om abortus aan jonge moeders af te raden, wegens de negatieve gevolgen ervan, om dan bij een vroeggeboorte te moeten vaststellen dat het kind enkel kon overleven als het werd ondergebracht in een couveuse. In aansluiting bij dit bezoek werd dan ook door O.P.E. gezorgd voor een tweede couveuse. Meer informatie over Levensadem, zie hier.


Klein pastoraal fonds (bisdom Zboriv – nu Sokal – en bisdom Ternopil)

Aanvankelijk kwamen er giften binnen voor pastorale initiatieven, zoals bijdragen voor de restauratie van een kerkje en voornamelijk voor de sponsoring van ‘priester-kandidaten’. De laatste jaren heeft dit project zich beperkt tot steun aan noodlijdende priesters in arme parochies, waaronder arme en zieke, meestal oudere, priesters. Hiervoor dient nog altijd de “offerblok” van O.P.E. in de Edegemse Sint-Jozefkerk.


Occasionele financiële impulsen (West-Oekraïne)

Onze tiendaagse reis in 2003 gaf ons de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe initiatieven en ze – bij wijze van aanmoediging – een kleine “financiële injectie” te geven, hetzij tijdens onze reis, hetzij achteraf, zoals voor:

 • de aankoop van boilers voor een internaat voor psychisch- neurotisch gestoorde en licht -mentaal gehandicapte kinderen van 7 tot 18 jaar in een weeshuis in Lavriv;
 • een jeugdcentrum voor kansarme kinderen en kinderen van grote gezinnen in Ostriv;
 • een centrum voor kansarme jeugd in Sambir;
 • een kleuterschool, waarbij wij ouders van kansarme kinderen ondersteunden in de betaling van het inschrijvingsgeld in Brody;
 • de jeugdbeweging “Youth for Christ” in Brody;
 • voedingsmiddelen voor een eetzaal voor kansarme kinderen in een fabriek in Lopatyn;
 • voedingsmiddelen voor de gaarkeuken voor kansarme kinderen in Sosnivka;
 • de werking van de Vereniging van moeders met gehandicapte kinderen in Chervonograd;
 • de afdeling van demente bejaarden in het psychiatrische ziekenhuis in Lviv;
 • de werking van de Vereniging voor de Invaliden van de Spoorweg in Lviv;
 • een hulpverleningsproject in het kader van de Bond Zonder Naam in Lviv;
 • de bedeling van warme maaltijden aan straatkinderen in Lviv;
 • een project voor kansarme kinderen in de kunstacademie in Lviv;
 • de uitbouw van een laboratorium in een lyceum in Lviv;
 • de jeugdbeweging “Plast” in Lviv.

Ook nadien werd af en toe nog dergelijke occasionele financiële steun gegeven. In 2014 konden we zo priester Ivan Hunya steunen bij de aankoop en renovatie van een klein gebouw, onderdeel van een groot complex voor jongeren en volwassenen, gelegen in de regio Ternopil. Dit educatief project is uiteraard ook een bijdrage tot capaciteitsopbouw, van groot belang voor de toekomst van Oekraïne. Tevens konden we in 2014 een school in Zarvanytsya ondersteunen bij de uitbouw van enkele zeer noodzakelijke voorzieningen. Deze school, “The Sign”, ligt ook in de regio Ternopil en bevordert de beroepsopleiding van jonge meisjes of bereidt hen voor op hogere studies. In het kader van een zomercursus heeft een vrijwilligster van het OPE daar al tweemaal Engelse les gegeven.


Colloquium in Oekraïne

In opvolging van een door O.P.E. georganiseerd driedaags studieprogramma in ons land, is er in oktober 2011 een colloquium doorgegaan in Kiev over palliatieve zorg. Dit werd georganiseerd door de “Ukrainian League for palliative and hospice care development”, onder het voorzitterschap van dr. Vasyl Knyasevich en onder sterke impuls van dr. Lesya Bratsyun, met een zeer belangrijke inbreng van drie Vlaamse experts, dr. A. Mullie, dr. Marc Desmet en dr. Karen Van Beek en een Franstalige van Oekraïense origine, mevr. H. Schapowal.

In 2012 werd het colloquium opgevolgd door een nationaal congres in Kiev, waaraan mevr. Schapowal opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd heeft. Op 27 september 2012 werd zo overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke resoluties en beleidsvoorstellen. Deze zijn gericht tot de Oekraïense autoriteiten met het oog op het opzetten van een nationaal programma tot ontwikkeling van de palliatieve zorg. De eerste grote realisatie is ook al een feit: begin 2013 werden morfinetabletten op de lijst van de Oekraïense sociale zekerheid opgenomen, wat het toedienen van pijnstillers aan palliatieve patiënten aanzienlijk zal vereenvoudigen.


Andere projecten in Oekraïne