Installatie van een sociale wasserij mei 2023

In Novovolynsk is ten behoeve van de ontelbare ontheemden, inlandse vluchtelingen van de oorlog, een ‘sociale wasserij’ geïnstalleerd.

Kort na de Russische invasie in Oekraïne bereikte ons de vraag naar financiële steun voor de inrichting van een wasserij, waar vluchtelingen zouden terecht kunnen na hun soms lange vluchtroute.

Naast de installatie van een bescheiden waterzuiveringsstaton om te voorzien in het tekort aan drinkbaar water leek ons dit een gewettigde vraag, een basisbehoefte, waaraan we zo vlug mogelijk wensten tegemoet te komen. En eindelijk is het zo ver! We zien Fr. Volodymyr Kmet, directeur van Caritas Volyn op de foto, die dit initiatief – met professionele krachten en vrijwilligers – heeft gerealiseerd met de financiële steun van het Oekraïne-Project-Edegem. Bij het begin van de oorlog is hij ook door dhr. Boris Karpus, de burgemeester van Novovolynsk, gevraagd om in te staan voor de sociale opvang van de vele ‘inlandse vluchtelingen’, Oekraïners, die om diverse redenen in hun land wensen of moeten blijven.

De ‘sociale wasserij’ omvat twee antibacteriële wasmachines met daarnaast een grote droogkast, welke niet alleen interessant is voor Caritas Volyn maar ook voor het Universitair ziekenhuis in Novovolynsk. Voor beide instellingen is dit een zeer belangrijke aanwinst.

Heel veel dank aan de milde schenkers!

Later, na de oorlog, kan deze bescheiden installatie uitgebouwd worden tot een ‘rendabel project’: het ziekenhuis kan dan een beroep doen op de dienstverlening van de wasserij van Caritas Volyn, die daarmee op haar beurt een sociaal project ten voordele van de kansarmen kan financieren. Dit is een mooi toekomstperspectief, waar we nu nog niet aan toe zijn. We kunnen maar hopen en bidden dat deze oorlog zo snel mogelijk stopt en de ontheemden terug naar huis kunnen zodra het land wederopgebouwd zal zijn. Een realistische kijk op de gang van zaken zegt ons dat dit nog niet voor morgen is.

Steun ons financieel om dergelijke broodnodige welzijnsvoorzieningen voor de vele ‘inlandse vluchtelingen’ mogelijk te maken.