Waterzuiveringsstation in Novovolynsk, augustus 2022

Beter voorkomen dan genezen: drinkbaar water voor de (inlandse) vluchtelingen in Novovolynsk

Sinds het begin van de oorlog heeft het team van het Regionaal Caritas Fonds ‘Caritas Volyn’ zich ingezet voor de opvang van ontheemden (tegenwoordig ook ‘inlandse vluchtelingen’ genoemd) voor de regio’s Volyn en Rivne. Naast voeding, hygiënische artikelen, warme maaltijden, psychologische assistentie en een werking met kinderen was er een grote nood aan drinkbaar water. Vandaar het idee om met de beschikbare waterbronnen een waterzuiveringsstation te installeren. Mede dankzij gulle sponsors van het Oekraïne-Project-Edegem en een degelijke samenwerking met Pr. V. Kmet, directeur en verantwoordelijke voor de registratie en opvang van meer dan 7.500 vluchtelingen zijn we erin geslaagd om drinkbaar water GRATIS beschikbaar te maken voor deze vluchtelingen.   

Sinds einde augustus kunnen vluchtelingen bij ‘Caritas Volyn’ drinkbaar water – een basisrecht voor iedereen – GRATIS  bekomen. Het ligt in de bedoeling om na de oorlog hiervan een rendabel project te maken ten voordele van de sociale projecten. Laten we hopen dat deze tijd zo vlug mogelijk aanbreekt, al ziet het er op dit moment zo niet naar uit!

Lees hier meer over het project: Watervoorziening voor vluchtelingen in Novovolynsk


Pr. V. Kmet

Pr. V. Kmet eindigt zijn lange brief met een bijzonder woord van erkentelijkheid voor de jarenlange samenwerking met het Oekraïne-Project-Edegem. Hij dankt het team van vrijwilligers en sponsors voor hun hulp bij de tegemoetkoming aan de noden van de ‘inlandse vluchtelingen’ en andere kansarmen. Fr. V. Kmet schrijft: “We zijn oprecht zeer dankbaar voor jullie hard werken, al zijn onze landen ver verwijderd en we sociale assistentie bieden voor Oekraïne, onze harten zijn sterk verbonden, allereerst door onze gebeden en ook door ons dienstbetoon aan onze naasten. Moge de Barmhartige God jullie honderdvoudig belonen voor uw geboden hulp en ondersteuning’