Continuïteit van het THUISZORGPROJECT

Wie wil er met ons zorgen voor de continuïteit van het THUISZORGPROJECT in NOVOVOLYNSK anno 2023?

Gestart in 2019, nog vóór de lockdown tijdens de coronapandemie en vóór deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, zijn we er tot nu toe in geslaagd om de continuïteit van dit thuiszorgproject zonder enige externe subsidiëring te verzekeren. Zodoende zijn in deze zeer moeilijke tijd onze meestal hoogbejaarde behoeftige alleenstaanden niet in de steek gelaten . Het team van thuiszorg is blijven doorwerken. Hoe moeilijk de leefomgeving voor deze leeftijdsgroep ook geworden is, hoe groter ook de nood aan dit project. En dat beseffen en ervaren de sociale werkers of de verzorgsters op het terrein maar al te goed. Dit blijkt ook uit de zeer degelijke trimestriële werkverslagen en het jaarlijks rapport van Tetiana Karpeniuk, de coördinator van dit project!

De verzorgsters op het terrein met coördinator Tetiana Karpeniuk uiterst rechts

Naast de concrete integrale individuele hulp is dit thuiszorgproject een viertal jaren geleden gestart met als opzet het lokaal welzijnsbeleid te stimuleren door dit financieel te steunen. Op dat moment was dit geen ‘wishful thinking’. Wel diende het project vooraf een tijd zijn nut te bewijzen. Helaas hebben de opeenvolgende crisissen – pandemie en oorlog – stokken in de wielen gestoken en is er van enige structurele verandering niets terechtgekomen. 

Dit thuiszorgproject weegt natuurlijk zwaar op onze uitgavenpost in deze moeilijke tijd. Toch willen en hopen we dat dit project ten behoeve van deze alleenstaande ouderen in hun moeilijke leefsituatie kan blijven doorgaan. Wil je ons hierbij financieel helpen, vermeld dan bij uw bijdrage: ‘thuiszorgproject‘. 

Of verkies je misschien een meer gepersonaliseerde steun geven aan één concreet hulpbehoevende? in de vorm van een financiële adoptie? Dan kunnen we deze mogelijkheid onderzoeken. Bij de bestemming van de giften garanderen we dat je voorkeur telkens gerespecteerd wordt.

Namens het team van thuiszorg en nog meer namens al de hulpbehoevenden, die er op tal van manieren door geholpen worden, zeggen we al bij voorbaat: ‘Dhakoejoe’, wat betekent ‘dankjewel’.

Voor meer concrete informatie over dit project kan men zich richten tot de voorzitster van O.P.E. .