Categorie «Steunacties»

Kerkdeurenactie 8 en 9 juni 2024

Hier zijn we met onze jaarlijkse kerkdeurenactie! Misschien toch een woordje uitleg voor wie nog niet goed weten waarin deze actie bestaat. In Edegem is ze al zeer lang ‘ingeburgerd’, in Mortsel recent, sinds de fusie van de parochies en pas na de lockdown wegens de Covid-pandemie. Deze actie houdt in dat er bij al …

Een dubbel evenement op 7 mei ’24

Op 7 mei 2024 beleefden we een mooi dubbel evenement als positief antwoord op deze moeilijke tijd . Vooreerst kwamen we samen in de St Jozefkerk in Edegem voor ons halfjaarlijks gebedsmoment. Met respect voor ieders levensovertuiging lag het accent uiteraard die avond op een ‘christelijk spiritueel aanbod’. In aansluiting bij deze moeilijke tijd, waarin …

Noteer de datum 7 mei 2024 in jullie agenda

Noteer alvast de datum van een bijzondere avond in mei in jullie agenda: 7 mei 2024. Op die datum heeft het gebedsmoment en de de plechtige overhandiging van deze cheque met de opbrengst van de tweedehands boeken- en platenverkoop van de Davidfonds afdeling Mortsel-Berchem plaats. De unieke grootschalige benefietactie, de tweedehands boeken- en platenverkoop van …

Boeken- en platenverkoop voor goede doel

Op zoek naar een een boek, plaat of CD? Bezoek de tweedehandsbeurs georganiseerd door het Davidsfonds afdeling Mortsel-Deurne Op zaterdag 17  (9.30 u. – 18 u.) en zondag 18 februari (9.30 u. 16 u.) voor de 34ste keer een tweedehandsboeken- en platenverkoop. De opbrengst van de beurs gaat naar de vzw Oekraïne Project Edegem. Hier …

Benefiet verkoop van boeken en platen

De afdeling Mortsel-Berchem van het Davidsfonds organiseer voor de 34ste maal op 17 & 18 februari ’24 een benenefiet verkoop van boeken en platen. Dit jaar zal dit gebeuren ten voordelen van het Oekraïne project Edegem. Dit evenement zal plaatsvinden in de Basisschool De Tandem 2 (gym en refter), Lepelstraat 11, zaterdag 17 februari van …

Sterzingen

Ter gelegenheid van Drie Koningen vond een tweede editie ‘sterzingen’ plaats door de catechesegroep van de Sint Rita parochie in Kontich. Dit bracht vijfhonderd euro op ten voordelen van de noodlijdende bevolking in Oekraïne. Deze mooie som werd overhandigd tijdens een receptie op 28 januari 2024.

Lezing ‘Oekraïne, twee jaar na de invasie’

Op 25 januari heeft wordt een lezing georganiseerd door de afdeling Mortsel-Berchem van het Davidsfonds waar verslaggever Bruno Beeckman van het samenwerkingsverband European Broadcasting Union ons komt onderhouden over ‘Oekraïne, twee jaar na de invasie’ Zoals in andere conflictgebieden staat Bruno Beeckman (54) steeds op de eerste rij, “Vaak zelfs te dicht”. Als verslaggever voor …

Rommelmarkt te Edegem 3 sep 2023

Naar goede gewoonte zijn onze vrijwilligsters aanwezig op de jaarlijkse rommelmarkt van Edegem om geld in het laadje te krijgen. Deze helpen de vervoerkosten betalen om de geschonken hulpgoederen ter plekke te krijgen in Oekraïne bij de mensen die het meer dan nodig hebben. Met deze duurzame actie geven we een tweede leven aan tal …

Samenkomst voor vrede 25 april

Voor de vluchtelingen en de vrede komen we samen op dinsdagavond  25 april om 19.30 u. in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 in Edegem en – voor wie dit wensen- rond 20.15 u. in De Schrans (naast de kerk). Gelovig of ongelovig, deze keer word je door het bestuur van het ‘Oekraïne-Project-Edegem’ uitgenodigd om mee te …

Sterzingen actie St Rita 29 jan 2023

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

Een initiatief dat navolging verdient! Sterzingen actie door jongeren van de Sint Rita parochie te Kontich voor hun leeftijdsgenoten in Oekraïne, een land in oorlog.    Aan de jongeren van de catechesegroep van de Sint Rita parochie in Kontich stelde het echtpaar, Johan en Marijke Deneir-Wijnants voor om in januari 2023, naar aanleiding van ‘Drie Koningen’, …