Jubilea van O.P.E.

Op 21 november 2003 vierden wij “10 jaar O.P.E.” met een terugblik op onze reis naar Oekraïne in het voorjaar. De levendige rapportering, in de vorm van een dia-avond, gebeurde door een echtpaar-medereizigers, ook erg actieve vrijwilligers, en met de organisatorische medewerking van de club 18/8. De opbrengst van deze bijeenkomst ging integraal naar door ons in het voorjaar bezochte projecten. In datzelfde kader vond ook een eucharistieviering plaats in de St. Jozefkerk op 23 november, opgeluisterd door het Oekraïense “Yavir-ensemble” onder leiding van Paul Kohut.

In het najaar van 2008 werd “15 jaar O.P.E.” gevierd met twee evenementen: een “Oekraïne-avond” en een “benefietbrunch”. De “Oekraïne-avond” bestond uit een tweeledig programma, met eerst een gebedsmoment en daarna een infomoment met een reportage in woord en beeld van de voorbije 15 jaren. Over de bijzondere “benefietbrunch” hadden we het reeds.

In het najaar van 2013 vierden wij ons 20-jarig bestaan met drie evenementen, de drie C’s:

  • een speciaal gebedsmoment ter nagedachtenis van onze overleden medewerkers (christelijke viering)
  • een benefietconcert door het Utrechts Byzantijns Koor (culturele viering)
  • en de benefietbrunch (culinaire viering).