Hoe kun je helpen

Financiële steun

Wil u ons financieel steunen, dan is dat zeker uitstekend besteed. Elke ontvangen cent gaat bij ons immers integraal naar projecten voor kansarme Oekraïners.

Materiële steun

Voor het welslagen van onze hulpgoederenactie hebben we natuurlijk nood aan zeer goed bruikbare en propere hulpgoederen. Wat we juist naar Oekraïne vervoeren en hoe u daarbij kan helpen, vindt u hier.

Als vrijwilliger…

Zonder vele vrijwilligers kan het Oekraïne-Project-Edegem natuurlijk nooit zijn voornaamste doel bereiken, nl. de armoedebestrijding in Oekraïne. Wil u weten waar u ons heel concreet mee kan helpen? Kijk dan zeker hier voor een algemeen overzicht van de ondersteunende taken, voor een overzicht van taken verbonden aan de hulpgoederenactie én voor een overzicht van hoe u in Oekraïne zelf hulp kan verlenen.