Lopende projecten

Naast onze permanente duurzame goederenactie of materiële hulp stimuleren en ondersteunen we diverse structureel- en beleidsgeoriënteerde projecten.

Waterzuivering station in Novovolynsk

Met de beschikbare waterbronnen werd een waterzuiveringsstation geïnstalleerd ten behoeven van inlandse vluchtelingen de regio’s Volyn en Rivne.

Inlandse vluchtelingen voor de oorlog bij ‘Caritas Volyn’ kunnen drinkbaar water GRATIS bekomen. Het ligt in de bedoeling om na de oorlog hiervan een rendabel project te maken ten voordele van de sociale projecten.

Thuiszorg  in Novovolynsk

Zeer geëngageerde sociale werkers, bereid tot elke vorm van dienstverlening hebben hun mensen niet in de steek gelaten. Beantwoordt aan zeer grote nood.

Wondzorgproject

Overdracht van kennis of expertise, vooral op medisch vlak.We denken concreet aan de permanente kennisoverdracht in verband met wondzorg met het gebruik van toestellen voor zuurstoftoediening..

Spina-bifida project

Dit project is uitgegroeid tot een modelproject. Met zijn multidisciplinair team en zijn internationale contacten kan het zich autonoom verder ontwikkelen.

Verdeling van de noodhulp

Via het verdeelcentrum van ‘Caritas Volyn’ in Novovolynsk en het verdeelcentrum van het Liefdadigheidsfonds in Cherkasy.

Andere projecten in Oekraïne