PROJECT THUISZORG september 2022

‘THUISZORG – project’ in Novovolynsk in oorlogstijd

Meer dan ooit hebben alleenstaande kansarme bejaarden van boven de 80 en boven de 90 jaar en soms ook kansarme gehandicapten THUISZORG nodig. Het gaat allemaal om personen met een beperking. Op dit moment zijn het in totaal meer dan 40 personen, die in het kader van dit project verzorgd of geholpen worden, zoals op het vlak van hygiëne, huishoudelijke hulp, administratieve hulp, enz.  Het gaat om INTEGRALE hulp in de thuissituatie.

WIE helpt ons mee de continuïteit van dit project verzekeren?  Voor dit project ontvangen we geen enkele toelage of financiële steun. Help je ons mee de lonen te blijven betalen voor dit team van thuiszorg?  Want wij opteren voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen blijft meetellen, ook al is men op hoge leeftijd gekomen en jij?