Verkoopstanden

Wanneer er vrijwilligers beschikbaar waren, werd deelgenomen aan alles wat zich op dit vlak in Edegem aan variëteit aandient, te weten de rommelmarkt, de jaarmarkt, de mini-markt (Broederlijk Delen) de wereldmarkt (Werelddansfestival) en de kerstmarkt (in verschillende wijken). Afwisselende vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet, al zijn er handen tekort om telkens aanwezig te zijn. Deze verkoopsstanden zijn tegelijkertijd een goede gelegenheid om het publiek met onze werking te laten kennismaken.

Op 15 maart 2015 organiseerde EGRIS, de Edegemse Gemeentelijke Raad voor de Internationale Solidariteit een boekenverkoop. Ook het O.P.E. werkte daaraan mee. Het werd een groot succes.

Informatie over eerdere steunacties of acties op komst vind je onder het menu Actua