Noteer de datum 7 mei 2024 in jullie agenda

Noteer alvast de datum van een bijzondere avond in mei in jullie agenda: 7 mei 2024. Op die datum heeft het gebedsmoment en de de plechtige overhandiging van deze cheque met de opbrengst van de tweedehands boeken- en platenverkoop van de Davidfonds afdeling Mortsel-Berchem plaats.

De unieke grootschalige benefietactie, de tweedehands boeken- en platenverkoop van de Davidfonds afdeling Mortsel-Berchem in februari jl., bracht het belangrijke bedrag van 6.250 euro op ten voordele van de vzw Oekraïne-Project-Edegem.  Op 7 mei zal de plechtige overhandiging van deze cheque plaats vinden in De Schrans, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem. Hierop worden zowel de leden van de betrokken Davidsfonds afdeling als de vrijwilligers, sponsors en sympathisanten van het O.P.E. uitgenodigd.

Van harte wensen we nogmaals alle rechtstreeks betrokkenen bij deze benefietactie te feliciteren en vooral te danken, namens de vele anonieme oorlogsslachtoffers in Oekraïne, die hiermee geholpen zullen worden via onze humanitaire noodhulp.  Deze blijft meer dan dringend nodig. 

De start van deze avond voor de officiële overhandiging van dit belangrijk bedrag wordt voorzien om 20.15 u.

Diezelfde avond zal voorafgegaan worden door ons gewoontegetrouw halfjaarlijks ‘gebedsmoment’ in de maand mei om 19.30 u. in de St Jozefkerk in Edegem (naast het parochiecentrum De Schrans) Dit ‘samenzijn’ wordt al 30 jaren georganiseerd in het kader van onze Oekraïne werking voor al wie nood hebben aan een GRATIS dosis ‘spirituele vitaminen’ voor deze moeilijke tijd. Iedereen is hier dan ook zeer welkom. Het geheel wordt opgeluisterd door mooie muziek. Het is ook een uitnodiging om even tot rust te komen in onze overhaastige wereld en even stil te staan bij wat ons ten diepste hoop en vrede kan geven in deze angstaanjagende wereld.

Nogmaals: Weet dat jullie allemaal zeer welkom zijn, maar dat niemand zich verplicht mag voelen om deel te nemen aan één of beide activiteiten.