Sterzingen actie St Rita 29 jan 2023

Een initiatief dat navolging verdient!

Sterzingen actie door jongeren van de Sint Rita parochie te Kontich voor hun leeftijdsgenoten in Oekraïne, een land in oorlog.   

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

Aan de jongeren van de catechesegroep van de Sint Rita parochie in Kontich stelde het echtpaar, Johan en Marijke Deneir-Wijnants voor om in januari 2023, naar aanleiding van ‘Drie Koningen’, aan ‘sterzingen’ te doen. De jongeren gingen ‘sterzingen’ ten voordele van hun leeftijdsgenoten in Oekraïne, die door deze oorlog zoveel moeten missen. Vaak kunnen ze zelfs niet naar school en krijgen thuisonderwijs in de kelder.  En ook dit is niet mogelijk voor de arme kinderen, vooral op het platteland, omdat hun ouders zich niet de aankoop van een computer of tablet kunnen permitteren.

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

Tot grote verrassing van de voorzitster van O.P.E. werd deze op 29 januari uitgenodigd voor een mooie receptie in de parochiezaal van de St Rita parochie waar ze de jongeren van de catechesegroep leerde kennen en ook kon bedanken voor hun inzet, samen met dhr. Luc Hellemans, lid van het parochieteam, en dhr. Stijn Decloedt, voorzitter van het Kerkfabriek. Mede dankzij hun aanvullende financiële steun werd de opbrengst van dit ‘sterzingen’ nog aanzienlijk verhoogd.

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

PROFICIAT en DANK  van harte aan alle betrokkenen, in eerste instantie aan de ‘sterzangers’ om de Oekraïense kinderen in deze oorlogstijd niet te vergeten.

Ook hopen we dat dit initiatief INSPIREREND mag zijn voor anderen, die met jongeren werken.  Dit is ‘solidariteit in actie’, wat ongetwijfeld past in Jezus’ leerschool. En ‘jong geleerd is oud gedaan.’

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

Van links naar rechts: Johan Deneir, catechesegroep, Luc Hellemans, lid van  het parochieteam, Stijn Decloedt, voorzitter van de kerkfabriek, Liliane Bollaets, voorzister O.P.E. en Marijke Wijnants van de catechesegroep.