Een dubbel evenement op 7 mei ’24

Op 7 mei 2024 beleefden we een mooi dubbel evenement als positief antwoord op deze moeilijke tijd .

Vooreerst kwamen we samen in de St Jozefkerk in Edegem voor ons halfjaarlijks gebedsmoment.

Met respect voor ieders levensovertuiging lag het accent uiteraard die avond op een ‘christelijk spiritueel aanbod’.

In aansluiting bij deze moeilijke tijd, waarin we leven, lag het accent op Jezus, Die bereid is ons te helpen als wij dit ook toelaten.

Over Jezus ’aanbod is alles terug te vinden in het gebedenboekje dat je hier kan bekijken.

We mochten ons verheugen in een grote opkomst en in een zeer sterke participatie aan het gemeenschappelijk gebed. Onze oprechte dank gaat niet alleen uit naar de aanwezigen, maar ook naar al degenen, die in alle verborgenheid en stilte, met ons hebben mee gebeden. Spirituele solidariteit kent inderdaad geen grenzen!

Verder was er de bijeenkomst in ‘De Schrans’

om 20.15 u. Als ‘kers op de taart’ werden we door het bestuur van de Davidsfondsafdeling Mortsel-Berchem getrakteerd om de onverhoopte succesvolle opbrengst van hun tweedehandsverkoop van boeken en plaatsen op een symbolische wijze in ontvangst te nemen.  We feliciteren allereerst van ganser harte het bestuur voor dit prachtig grensoverschrijdend initiatief tussen de culturele en de sociale sector. Ook proficiat voor deze prachtige samenwerking van zoveel vrijwilligers vanuit zeer diverse hoek. Het is een superprestatie om zoiets te realiseren. We kunnen Dirk Vermeiren, de voorzitter van deze afdeling en de stuwende kracht achter dit initiatief, samen met de bestuursleden niet voldoende danken, mede namens de mensen in Oekraïne, dagelijks geconfronteerd met zoveel menselijk leed, het wegvallen van een familielid, het verliezen van have en goed, de permanente spanning van wat nog komen gaat, enz. Het bedrag van 6.250 euro zal besteed worden aan het vervoeren van vooral medische goederen (groot en klein) hygiënische producten en houdbare voeding, waaraan in deze oorlogstijd zeer grote nood is.

Wil je meer foto’s van beide evenementen zien klik dan op de foto.

Naast de visuele illustratie van dit initiatief, dat eindigde met een talrijk bijgewoond gezellig samenzijn in De Schrans, verwijzen we graag naar het relaas van onze transporten op deze website: een bewijs dat de aan O.P.E. geschonken noodhulp nog altijd goed terechtkomt in deze moeilijke tijd. Laten we – ieder op zijn manier- solidair blijven met de vele Oekraïense oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Na onze laatste zending noodhulp  voor de regio van Volyn  (Novovolynks) op 23 april is nu al de volgende lading van noodhulp voor de regio van Cherkasy (Uman) voorzien op 23 mei 2024!  Want in de nood kent men zijn vrienden!