Thuiszorg in Novovolynsk

We starten altijd van een noodsignaal of een vraag vanuit de basis. Dit project beantwoordt écht aan een grote nood van vooral vele ouderen die thuis meestal alleen zijn. We beseffen best dat deze populatie in onze tijd niet zo goed ‘in de markt’ ligt, om het een beetje scherp uit te drukken, dit in tegenstelling tot een project voor kinderen, jongeren, vrouwen, enz. Men vergeet hierbij wel dat men in deze leeftijdsgroep zal terecht komen, zo men er nog niet toe behoort. Hopelijk komt men nooit terecht in de behoeftige leefsituatie zoals veel kansarme Oekraïners spijtig genoeg wel doen.

Dit project van THUISZORG draagt bij tot de armoedebestrijding, gezondheidszorg en de tewerkstelling van vier vrouwen Dit alles in het perspectief van het bevorderen van meer gelijkheid en het uitbouwen van een beter lokaal welzijnsbeleid.

Tijdens deze coronatijd hebben de ‘sociale werksters’, zoals men ze in Oekraïne noemt, de bejaarden niet in de kou laten staan. Nu hadden de ouderen nog meer hulp nodig! Elk kwartaal ontvangen we een gedetailleerd verslag van de coördinator van dit project en op het einde van elk jaar één degelijk jaarrapport met concrete perspectieven op korte en lange termijn.

Andere projecten in Oekraïne