Verdeling van de noodhulp

Zonder de permanente hulpgoederenactie in ons land was er uiteraard geen sprake van dit project in Oekraïne, waar nog minstens 35% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Velen zijn dan ook aangewezen op noodhulp, temeer omdat men in Oekraïne geen “sociaal vangnet” kent zoals in ons land, laat staan een degelijk welzijnsbeleid met de nodige sociale voorzieningen.

Oekraïners zien maar al te graag onze grote ladingen van gemiddeld 15 à 16 ton aankomen. Vanuit de grote verzameldepots, m.n. Chervonograd en Novovolynsk, wordt een deel van de goederen naar plaatselijke distributiecentra die hierbij aanleunen, vervoerd. Kansarmen kunnen daar dan terecht. De overige goederen worden van daaruit langs vertrouwenspersonen verspreid in de omliggende regio’s. Bestemmelingen zijn de allerarmsten in scholen, parochies, ziekenhuizen, humanitaire kantines, bejaardentehuizen, enz.

Andere projecten in Oekraïne