Waterzuivering in Novovolynsk

Drinkbaar water voor de (inlandse) vluchtelingen

Novovolynsk augustus 2022

Sinds het begin van de oorlog heeft het team van het Regionaal Caritas Fonds ‘Caritas Volyn’ zich ingezet voor de opvang van ontheemden (tegenwoordig ook ‘inlandse vluchtelingen’ genoemd) voor de regio’s Volyn en Rivne. Naast voeding, hygiënische artikelen, warme maaltijden, psychologische assistentie en een werking met kinderen was er een grote nood aan drinkbaar water. Vandaar het idee om met de beschikbare waterbronnen een waterzuiveringsstation te installeren. Mede dankzij gulle sponsors van het Oekraïne-Project-Edegem en een degelijke samenwerking met Pr. V. Kmet, directeur en verantwoordelijke voor de registratie en opvang van meer dan 7.500 vluchtelingen zijn we erin geslaagd om drinkbaar water GRATIS beschikbaar te maken voor deze vluchtelingen.

  

Pr. V. Kmet weet niet alleen hooggekwalificeerde professionelen in te schakelen maar ook bijkomende vrijwilligers aan te trekken om een dergelijk initiatief te realiseren in een zeer complexe context.

Voor de opbouw van dit waterzuiveringsstation is beroep gedaan op de internationale compagnie, LCC NPV ‘Ecosoft’, met 30 jaar ervaring, gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoge technische oplossingen en in degelijk materiaal voor zeer betrouwbaar waterzuivering voor de industriële, commerciële en huishoudelijke sector. Het zuiveringsproces is van zeer hoge kwaliteit. We besparen u alle verdere technische informatie. We vermelden alleen nog dat we een kopie hebben ontvangen van het conformiteit certificaat, dat garandeert dat de kwaliteit van het water beantwoordt aan de vereiste normen.

Sinds einde augustus 2022 kunnen vluchtelingen bij ‘Caritas Volyn’ drinkbaar water – een basisrecht voor iedereen – GRATIS  bekomen. Het ligt in de bedoeling om na de oorlog hiervan een rendabel project te maken ten voordele van de sociale projecten.