Tweede lading hulpgoederen 23 april ’24

Ondanks ontelbare en langdurige problemen aan de grensovergangen van Oekraïne naar Europa zijn we -dankzij onze rechtstreekse goede contacten in Oekraïne- er uiteindelijk in geslaagd om terug een grote, in ons transportjargon, zogenaamde ‘dubbele camion’ in Edegem te krijgen op 23 april. Het was meer dan hoogtijd omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar was om de nog zo hoogdringende noodhulp, zoals houdbare voeding, hygiënische producten en ook zowel groot als klein medisch materiaal nog te kunnen ontvangen. Al blijven nog tal van andere kleinere schenkingen in goede staat, zoals kledij en schoenen en brillen en speelgoed, enz. welkom.  Beeld je maar eens in wat je allemaal zou missen wanneer je huis of appartement van vandaag op morgen vernield wordt zoals in Oekraïne.

Meer foto’s van het laden vind je hier.

De eerste aangekondigde mogelijke zending was gepland voor 19 april, maar deze werd korte tijd voordien afgemeld met alle organisatorische gevolgen van dien voor de parking en de mobilisering van onze bereidwillige vrijwilligers. Achteraf bekeken mogen we onze grote vriend of patroonheilige, de H. Jozef, zeer dankbaar zijn om deze lading in betere banen te hebben geleid dan wij dachten.  Want terwijl de hemelse sluizen op vrijdagvoormiddag, 19 april, groot open stonden, alleszins in Edegem (en dan bij het laden zeer veel goederen kletsnat zouden zijn geworden) kregen we op dinsdagvoormiddag, 23 april, een prachtige open hemel en een ideale temperatuur. Bovendien bood deze enkele dagen vertraging de kans om nog een viertal nieuwkomers in onze vrijwilligersploeg van laders te mogen verwelkomen. Wel verliep ‘hun doop’ (weliswaar zonder water) niet vlekkeloos. De chauffeur kwam twee uur later aan dan afgesproken, wat telkens voor spanning zorgt. Maar verder is het laden prima verlopen.

Het is deze keer een extra moeilijke opdracht geweest wegens het zeer volumineus en soms erg zwaar groot materiaal. Dankzij de goede voorbereiding en degelijke organisatie van het laden ter plaatse en de meer dan geprofessionaliseerde ‘vrijwilligers-stouwers’ in de vrachtwagen waren we op een viertal uren klaar met het laden van omzeggens 18 ton noodhulp. En elke kleine ruimte in de vrachtwagen is weer benut, zoals altijd, wat meer dan wenselijk is gezien de zeer hoge vervoerkosten. Een dikke PROFICIAT voor deze prachtige prestatie!

Tot slot een woord van grote dank en veel waardering voor zoveel (onbetaalde) inzet. Allereerst gaat onze bijzondere dank uit naar het AZ Rivierenland, dat ervoor gezorgd heeft dat we veel zeer nuttig medisch materiaal hebben mogen versturen. Ook danken we zeer oprecht de zovele rechtstreeks en onrechtstreek betrokkenen bij deze lading, niet te vergeten onze vrijwilligsters die telkens voor de koffiepauze tijdens het laden voor lekker zelfgemaakt gebak zorgen. Wie zich tot de H. Jozef gericht hebben, mogen Hem evenmin vergeten te bedanken. En met hoop op zegen voor het verder verloop van deze lading NOODHULP, die op dinsdagmorgen met de nodige documenten ons land heeft verlaten.  Ook hierover zullen we u berichten! Kijk dus af en toe eens naar onze website.