Sinterklaas op bezoek in Oekraïne

Vóór de oorlog in Oekraïne werd Sinterklaas in de maand december gevierd, maar veel later dan bij ons.  De Grote Kindervriend lijkt zich nu aangepast te hebben aan onze West-Europese traditie.

Dit jaar is Hij dus ook op 6 december langs geweest in Novovolynsk, waarvan hier enkele foto’s..

De directeur van Caritas Volyn, Pr. Volodymyr kmet, deelde ons mee dat er in de loop van dit jaar al een 600 tal kinderen speelgoed mochten ontvangen dankzij onze Oekraïnewerking.

Oorlog of niet, een kinderhart maakt men snel blij, zeker als het in een kansarme context opgroeit.

Aan alle schenkers van speelgoed een welgemeende dank, vooral aan de jongeren, die iets van hun speelgoed hebben afgestaan voor arme of kwetsbare ‘ Oekraïnertjes’’, die nu moeten opgroeien in een zo moeilijke levenscontext.