Ecologische catastrofe in de regio Kherson juni 2023

De gebroken stuwdam in de regio Kherson

Wie helpt bij de nooit meegemaakte humanitaire en ecologische catastrofe ?

Vrijdagnamiddag, 9 juli, drie dagen na deze verschrikkelijke ramp met de stuwdam in Kakhova, zijn wij – Dr Ihor Vitenko, Pierre Mertens en Liliane Bollaerts – in spoedvergadering bijeengekomen om na te gaan hoe we best vanuit onze verschillende organisaties kunnen helpen nu zovele Oekraïners letterlijk alles hebben verloren.  De hierbij gevoegde video en foto’s spreken voor zich

Hoe kunnen we best helpen?

Uit de bespreking tijdens deze spoedvergadering blijkt dat zou zijn als we giften mogen ontvangen, voor OPE is dit dus zeer concreet storten op het rekeningnummer BE40 8803 5555 5163 op naam van het Oekraîne-Project-Edegem’ met de vermelding: gift voor ‘regio Kherson’.

Hiermee kunnen dan rechtstreeks het snelst de meest dringende hulpgoederen worden aangekocht. De voordelen hiervan zijn : doelgerichte aankopen, hetzij in Oekraïne of in Polen, aan veel voordeliger prijs. Dit betekent geen vervoerkosten, geen administratie voor de douane en misschien vergeet ik er nog te vermelden. Deze aankopen zullen dan gebeuren in samenspraak met  Ihor Vitenko met wie ik al vele jaren samenwerk en die op zijn beurt betrouwbare mensen en organisaties in Oekraïne kent.  Vanuit OPE wordt de noodzakelijke opvolging of controle uitgevoerd o.a. aan de hand van een narratief en visueel verslag.

MAAR …

wanneer men septisch staat tegenover deze procedure staat, waarvoor we begrip hebben, kan men de gewenste dringende hulpgoederen naar hangar 42 in Edegem brengen. De hangar is gevestigd in De Burletlaan tegenover huisnummer 175 en je kan er elke dinsdag tussen 9 en 17 uur terecht.

Wat is er dringend nodig voor de slachsoffers van de  regio van Kherson?  

De mensen hebben nood aan drinkbaar water  (of geld om van het overvloedige water drinkbaar water te kunnen maken) voeding , hygiënische producten, (zeep, wasmiddelen…)  zomerse kledij, zoals T-shirts, er is ook vraag naar linnengoed, sokken, enz. Ook medische middelen zijn altijd welkom.

En dan moeten we de nodige financiële middelen vinden om deze hulpgoederen tot in het zuiden van Oekraïne te brengen. Daarom hopen we dat de schenkers van hulpgoederen ook eens een gift zullen doen om hun hulpgoederen ter bestemming te brengen. Onze transportkosten zijn niet te onderschatten! Hiernaast hebben we  ‘OPE- engelen’ als vrijwilligers (zonder enige symbolische vergoeding) om in de hangar alles degelijk te verpakken en achteraf te laden! God zij dank is iedereen sterk gemotiveerd om, ondanks de beperkte financiële middelen die onze vereniging heeft, de mensen die zoveel tekort hebben in Oekraïne te helpen.

Bij vragen over deze OPROEP om HULP kan men altijd terecht bij  Liliane : tel.l 03 288 73 65 (met antwoordapparaat, dus niet te snel inhaken) of via mail