Humanitaire hulp voor Cherkasy 2 februari 2023

2 februari 2023 :  tweede lading HUMANITAIRE HULP met bestemming Cherkasy

Deze lading in Edegem is niet in de gemakkelijkste condities verlopen omdat de chauffeur er niet was zoals afgesproken.  Slechts op donderdagmiddag, om 12u.30 , is hij aangekomen. Een dergelijke vertraging brengt uiteraard organisatorisch problemen mee voor het laden. Vrijwilligers die één voormiddag voorzien hebben, kunnen zich niet altijd vrijmaken voor het onverwachte laden in de namiddag. Bovendien wonen niet alle laders in Edegem of in een nabije gemeente.  Iedereen is dan ’s morgens maar terug naar huis getrokken.  Gelukkig waren we voor het laden nog voldoende sterk in aantal en in mankracht, zodat we in de late namiddag klaar waren met het laden. Hierop volgt dan nog de administratie voor de uitvoerdocumenten.  De chauffeur is ’s anderendaags rond 6 u. vertrokken naar Oekraïne, waar hij op 8 februari is aangekomen in Uman, waar de stapelruimte is voor de regio Cherkasy (centraal gelegen).

Alle ladingen hebben uiteraard te maken met heel wat voorbereidend werk, inbegrepen het ophalen of ontvangen van grote hoeveelheden kwalitatief goede en nuttige hulpgoederen, geschonken door instellingen, zoals bedrijven, (bv. producten met een relatief dichtbij zijnde vervaldatum of welke niet goed meer in de markt liggen) ziekenhuizen (bv. vervanging van meer moderne medische apparatuur)  scholen (bv. meubilair dat vervangen wordt), woonzorgcentra ( bv. toestellen bij de renovatie van  een grootkeuken ofwel bedden) en kloostergemeenschappen (bv. bij het verhuizen van een groter gebouw naar een woon- en zorgcentrum).

Wij leven nog sterk in een ‘vervang- ‘ om niet te zeggen ‘wegwerpcultuur’. ‘Time is money’ is vooral van toepassing in professionele kringen, terwijl men in Oekraïne  nog tijd zal maken om nuttige zaken te hergebruiken (bv. scharen van een operatiekwartier opnieuw met een toestel steriel maken.) Deze hulpgoederen krijgen dan een tweede leven en bewijzen zo, zeker in oorlogstijd in Oekraïne, nog grote diensten. Ze redden soms levens, zoals bepaalde medische toestellen en medicamenten, of maken het leven draaglijker, zoals ziekenhuisbedden en rolstoelen in alle soorten.

Mag dit lijstje met overvloedige voorbeelden een bron van inspiratie zijn voor wie geconfronteerd worden met de vraag: Wat doen we met dit afgedankt materiaal?   Geven we het aan een land, zoals  Oekraïne, waar zoveel ontbreekt aan het meest elementaire of smijten we het weg? Aarzel niet ons te contacteren wanneer u vragen hebt want niet alles kunnen we aanvaarden of versturen.

Een andere vraag, die we regelmatig krijgen: Komt het allemaal nog goed terecht? Het antwoord is tot nu toe :  JA, zelfs tot in Uman in de regio Cherkasy, gelegen ten zuiden van Kiev in het centrum van Oekraïne .

We hopen dat onze zendingen met hulpgoederen ook naar deze gevaarlijke regio kunnen blijven doorgaan ondanks de zeer hoge vervoerkosten. Humanitaire hulp kost niet alleen tijd en veel vrijwilligershanden, maar ook geld. Wie helpt ons ook een beetje financieel?   ‘Vele beetjes geld maken een verschil’ en houden het transport betaalbaar. Bij voorbaat, hartelijk dank!