Hulp naar aanleiding van de Russische invasie

Verslag van Maarten Malaise over de geleverde hulp naar aanleiding van de De Russische invasie in Oekraïne

Klaar voor transport. Klik op de afbeelding om het verslag te bekijken.

De oorlog in Oekraïne heeft voor versnelling gezorgd bij het Oekraïne Project Edegem (OPE vzw). Enerzijds kwam (minstens) een tienvoud van de klassieke goederen binnen (kledij, verzorging, …) Anderzijds ontstonden activiteiten die voorheen nauwelijks of niet bestonden en hebben geleid tot nieuwe soorten goederen die via de hangar te Edegem werden verstuurd.

Hier past niet alleen enige toelichting bij deze foto’s, maar wens ik – als voorzitster van OPE – mijn grote waardering uit te drukken voor wat er in de beginperiode na de Russische invasie door onze vrijwilligers, zonder de minste symbolische vergoeding, spontaan in extreem moeilijke condities in de hangar aan werk is verzet. Zonder afbreuk te willen doen aan het grote werk van onze wekelijks op post zijnde vrijwilligers die toen dagen aan een stuk gesorteerd en ingepakt hebben, wil ik ook de grote onbezoldigde inzet van onze nieuwe vrijwilliger Maarten Malaise noemen.  Door zijn bemiddeling en actie op allerlei niveau kwam er onverwacht zeer veel medisch materiaal in de hangar, dat dringend diende verpakt en verzonden naar Oekraïne. Op een zaterdag improviseerde Maarten ‘een mobiel administratief bureau’ in de hangar nodig voor het opstellen van de nodige vervoerdocumenten.  Hierbij werd hij sterk geholpen door een aantal andere te hulp gesnelde vrijwilligers voor het verpakken van al dit medisch materiaal. Bovendien kon hij sterk rekenen op Jos Geerts, die functioneerde als zijn ‘administratieve assistent’. Het was een werken tegen de klok om alles tijdig klaar te krijgen voor de verzending. Al was deze manier van werken niet voor herhaling vatbaar, samen hebben jullie het toen toch klaar gespeeld en zodoende onrechtstreeks bijgedragen tot het redden van mensenlevens in Oekraïne. Proficiat en we blijven op jullie allen rekenen, zij het in een wat rustiger tempo.   

Bekijk ook onze facebook pagina voor acties in verband met de oorlog in Oekraïne