Auteur archieven

Ziekenwagen en medisch materiaal aangekomen

Geschonken hulp komt ook in deze oorlogstijd goed terecht! De ziekenwagen geschonken door het UZA en het medisch materiaal dat in samenwerking met Ihor Vitenko dankzij uw financiële steun is aangeschaft is goed in Okraïne aangekomen! OPE volgt alles nauwgezet op, zowel wat betreft de hulpgoederen welke particulieren afgeven tijdens de permanentie op dinsdag in …

Continuïteit van het THUISZORGPROJECT

Wie wil er met ons zorgen voor de continuïteit van het THUISZORGPROJECT in NOVOVOLYNSK anno 2023? Gestart in 2019, nog vóór de lockdown tijdens de coronapandemie en vóór deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, zijn we er tot nu toe in geslaagd om de continuïteit van dit thuiszorgproject zonder enige externe subsidiëring te verzekeren. Zodoende zijn …

Dringende oproep voor volgende zending

DRINGENDE OPROEP voor onze EERSTVOLGENDE ZENDING naar Uman in Cherkasy Vooral nu na de massale raketaanval op 28 april in UMAN in Cherkasy is er een grote vraag naar specifieke hulpgoederen, wie helpt deze nood te leningen? Onze contactpersoon, Marina Makarenko  hoofdmanager van het ‘Charity Fund’ ‘Modern village and town’ genoemd, vraagt ons dringend niet …

Installatie van een sociale wasserij mei 2023

In Novovolynsk is ten behoeve van de ontelbare ontheemden, inlandse vluchtelingen van de oorlog, een ‘sociale wasserij’ geïnstalleerd. Kort na de Russische invasie in Oekraïne bereikte ons de vraag naar financiële steun voor de inrichting van een wasserij, waar vluchtelingen zouden terecht kunnen na hun soms lange vluchtroute. Naast de installatie van een bescheiden waterzuiveringsstaton …

Gebedsbijeenkomst 25 april

Een geslaagde gebedsbijeenkomst Op 25 april kwamen we samen in de St Jozefkerk in Edegem om te luisteren naar verhalen van Oekraïense vluchtelingen, achtergebleven in hun land, maar wel op de vlucht voor al het oorlogsgeweld waar ze woonden. En wie dit wensten, konden ook meebidden voor ALLE vluchtelingen, waar ook ter wereld, en voor …

Ziekenwagen voor Oekraïne

Een ziekenwagen gevuld met medische materialen is in Edegem vertrokken om via Gent naar Oekraïne te trekken. De ziekenwagen werd geschonken door het UZA en kon naar Oekraïne gezonden worden dank zij de grote inzet en medewerking van Rudi Dias die optrad als vrijwilliger van het Oekraïne project Edegem. Het Oekraïne project Edegem verzamelde ook …

Samenkomst voor vrede 25 april

Voor de vluchtelingen en de vrede komen we samen op dinsdagavond  25 april om 19.30 u. in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 in Edegem en – voor wie dit wensen- rond 20.15 u. in De Schrans (naast de kerk). Gelovig of ongelovig, deze keer word je door het bestuur van het ‘Oekraïne-Project-Edegem’ uitgenodigd om mee te …

Derde lading hulpgoederen 30 maart 2023

Lading 30 maart 2023

30 maart 2023 : derde lading van hulpgoederen met bestemming Novovolynsk In tegenstelling tot de vorige lading van begin februari voor Cherkasy verliep deze keer alles zeer vlot. De chauffeur was op tijd en de aanvoer van de hulpgoederen verliep prima, dankzij de goede voorbereiding en organisatie van Jos Geerts in samenwerking met Louis Van …

Humanitaire hulp voor Cherkasy 2 februari 2023

2 februari 2023 :  tweede lading HUMANITAIRE HULP met bestemming Cherkasy Deze lading in Edegem is niet in de gemakkelijkste condities verlopen omdat de chauffeur er niet was zoals afgesproken.  Slechts op donderdagmiddag, om 12u.30 , is hij aangekomen. Een dergelijke vertraging brengt uiteraard organisatorisch problemen mee voor het laden. Vrijwilligers die één voormiddag voorzien …

Sterzingen actie St Rita 29 jan 2023

Sterzingen actie St Rita parochie in Kontich : 29.01.2023

Een initiatief dat navolging verdient! Sterzingen actie door jongeren van de Sint Rita parochie te Kontich voor hun leeftijdsgenoten in Oekraïne, een land in oorlog.    Aan de jongeren van de catechesegroep van de Sint Rita parochie in Kontich stelde het echtpaar, Johan en Marijke Deneir-Wijnants voor om in januari 2023, naar aanleiding van ‘Drie Koningen’, …