Een initiatief voor jongeren, 7 dec 2023

Een initiatief voor jongeren uit Edegem dat navolging verdient!

In het kader van de catechesewerking in de O.L.V. Basiliek in Edegem zijn we uitgenodigd om ons Oekraïne-Project-Edegem voor te stellen aan een 60-tal vormelingen, verspreid over drie groepjes.

Aan de hand van onze folder ‘Jongeren van hier helpen jongeren in Oekraïne’ hebben we uiteraard de problemen uitgelegd waarmee de Oekraïense jongeren in deze oorlogstijd af te rekenen krijgen. Hoe vaak ze naar de schuilkelders moeten en daar ook les krijgen omdat het in de scholen soms niet meer veilig is. Langs deze folder geven we ook een tiental solidariteitstips voor jongeren mee. Naast een zeer aandachtig jongerenpubliek zijn we al op het einde van deze jongerenbijeenkomst blij verrast geworden om niet weinig mooi speelgoed te krijgen voor hun leeftijdsgenootjes in Oekraïne.

Al onze waardering voor deze solidariteitsgeste van vele vormelingen en een welgemeende proficiat voor de catechisten met dit mooi initiatief, dat inspirerend kan werken voor andere parochies in Edegem en daarbuiten!