Stilstaan bij 30 jaar O.P.E.

In oktober vonden er niet minder dan zes activiteiten plaats, waarvan hier een chronologisch verslag.

Wie er toen niet bij kon zijn krijgt hiermee de kans om het achteraf toch mee te maken.

Een woord van oprechte dank en sterke waardering voor al wie – vóór en/of ander de schermen – deze activiteiten hebben mogelijk gemaakt. We hopen dat al deze inspanningen zullen leiden tot een vruchtbare samenwerking en nieuwe kansen tot meer humanitaire hulpverlening in deze verschrikkelijke oorlogstijd.

10 oktober herdenking overleden vrijwilligers

Op 10 oktober zijn we, gewoontegetrouw, gestart met de herdenking van al onze overleden vrijwilligers, om 19 u.30 in onze St Jozefkerk in Edegem. De aangewezen plaats omdat ons Oekraïneproject er 30 jaar geleden ‘geboren’ is en dat St Jozef er mettertijd uitgeroepen is tot patroonheilige van onze werking. We mochten we ons verheugen in een goede opkomst. Een vijftigtal aanwezigen, vrijwilligers en sympathisanten, namen zeer actief deel aan dit ‘gebedsmoment’. Al wie geïnteresseerd is in het gebedenboekje van die avond  kan het hier terugvinden.

Nadien werd het voor de meesten een gezellig treffen in ‘De Schrans’ bij een door OPE aangeboden consumptie naar keuze. Kortom, we keken verheugd terug op deze eerste geslaagde activiteit, weliswaar nog voor de aankomst van de Oekraïense delegaties. 

13 oktober officieel onthaal plaats van de Oekraïense delegatie

Op 13 oktober vond in Edegem om 18 u. het officieel onthaal plaats van de Oekraïense delegatie van Novovolynsk en van Sbarah door de dhr Koen Metsu, burgemeester van Edegem. 

Naast de vijftallige delegatie uit Novovolynsk had zich kort voordien nog een delegatie uit Sbarah aangemeld, die voor onze Oekraïnewerking ook geen onbekenden waren. 

De Oekraïense burgemeesters maakten van deze gelegenheid gebruik om nog eens te wijzen op de moeilijkheden, waarmee hun land vooral  sinds de Russische agressie af te rekenen krijgt.

Hierop nam dan onze burgemeester, Koen Metsu, het woord. Ook de nu al zeer gekende wondzorgspecialist, niet alleen in Oekraïne, maar ook in ons land Ihor Vitenko, lichtte de penibele medische situatie toe.

En tot slot had de burgemeester van Edegem de voorzitster van het Oekraïne-Project-Edegem uitgenodigd om ook een woordje te zeggen.

Hierop volgde dan een gezellige receptie, aangeboden door het lokaal bestuur van Edegem, voor een beperkte kring van sterk betrokkenen.

14 oktober academische zitting in het OLVE-College te Edegem

Op 14 oktober telden we meer dan 120 aanwezigen voor de academische zitting van 14 u tot 16 u. in het OLVE-College in Edegem. Deze is ook gevolgd door een mooie receptie, georganiseerd door onze wekelijks actieve vrijwilligsters in de hangar, en met een mooi verkoopstandje van een getrouwe zeer creatieve vrijwilligster, die zodoende zorgt voor onze ‘OPE-Kas’, die het meer dan nodig heeft in deze tijd waar de oproep naar humanitaire hulp, volgens de V.N. voor 40% van de Oekraïense bevolking, meer dan nodig is.

Bondig geven we hier het programma van deze namiddag weer.

Na de verwelkoming van de eregasten en alle deelnemers gaf de voorzitster van OPE een toelichting van de krachtlijnen van de laatste vijf jaren van onze werking: vóór en tijdens de Covid-pandemie en daarna en nu de oorlog. Het heeft allemaal een sterk impact gehad op ons project en alleen maar de hulpvragen doen stijgen, zoals ook de vervoerkosten van de zo gevraagde humanitaire hulp.

Als eerste gastspreker heeft Dr J. Kozeij een historisch overzicht gegeven van de achtergrond van het huidige Oekraïens-Russisch conflict, vooral aan de hand van de getuigenis van zijn moeder, die niet alleen zoveel heeft horen vertellen van hun voorgeschiedenis, maar zelf ook de ‘holodomor’ ( artificiële hongerstaking veroorzaakt door het Stalin-regime) en de Russische kolonisatie of communistische bezetting aan den lijve heeft meegemaakt; Dr J. Kozieij heeft er zelfs een boek over geschreven met als titel:, ‘Iedereen houdt van Oekraïne… maar niemand van de Oekraïners’ (verkrijgbaar in elke boekhandel).

Onze tweede gastspreker, de ‘wondzorgspecialst’ Ihor Vitenko, heeft ons een idee gegeven van al zijn voornamelijk medische ervaringen met de vele gewonden en oorlogsslachtoffers in deze verschrikkelijke tijd, met zijn bijkomende opgedane medische kennis en zijn pogingen om de medische opleiding te verbeteren en meer te verspreiden in functie van een meer adequate wondzorg. Ondanks zijn enorme grote impact op medisch vlak sinds het uitbreken van de oorlog blijft hij een bescheiden en zeer gedreven professional, met wie we in het kader van onze Oekraïne werking al jaren hebben mogen samenwerken.

Als derde en laatste gastspreker is Pr Volodymyr Kmet, de directeur van Caritas Volyn, aan het woord gekomen. Hij heeft verslag uitgebracht over de sociale opvang van de ontheemden, die hem als opdracht werd toevertrouwd door dhr Boris Karpus, de burgemeester van Novovolynsk. Zo kwamen ook de projecten aan bod, die tot stand kwamen dankzij de samenwerking met OPE, o.a. het waterzuiveringsstation en de sociale wasserij.

Het geheel werd afgerond met een dankwoord door de voorzitster en een uitnodiging voor een welgekomen hapje en drankje en een gelegenheid tot informele contacten tijdens de receptie.

15 oktober dankviering in de St Antoniuskerk in Edegem

Op 15 oktober ging dan in de St Antoniuskerk in Edegem, om 8 u’, op vraag van Pr Volodymyr Kmet en met deelname van de ganse Oekraïense delegatie uit Novovolynsk, een dankviering door of  de celebratie van de  ‘Goddelijke Liturgie’ (de Eucharistieviering volgens de Grieks-katholieke ritus). Ondanks het vroege uur waren toch niet weinigen opgekomen om deel te nemen aan deze dankviering (waarvan al verslag werd uitgebracht in Kerk en Leven. Ben je geïnteresseerd in de homilie van Ps V. Kmet, dan kan je deze (vertaald) vinden in de Nieuwsflash van de Pastorale Eenheid Edegem-Morstel en overgenomen op onze website.  

Na het ontbijt hebben de meesten dan wel even de stad Brussel kunnen verkennen onder de begeleiding van twee Vlaamse dames., dei trouwens ook afwisselend hebben gezorgd voor interessante uitstapjes tijdens hun vrije momenten in Antwerpen.

16 oktober bezoek universitaire campus Karel de Grote Hogeschool

Op 16 oktober werden dan in de voormiddag, om 9.30 u. de twee Oekraïense delegaties verwacht in de Karel de Grote Hogeschool op de universitaire campus in Antwerpen. We bezoeken niet alleen de sterk gerenoveerde gebouwen of prachtige infrastructuur, maar kregen ook een mooi inzicht in het huidige onderwijsconcept en de ganse opleidingsstructuur.  Hier lag uiteraard het accent op het verkennen van de mogelijkheden tot internationale samenwerking op pedagogisch vlak, wat achteraf niet zo eenvoudig blijkt met de te respecteren Europese richtlijnen. Wel hebben er al Vlaamse studenten van deze opleiding in Oekraïne stage gelopen in Ternopil, wat in deze oorlogstijd uiteraard niet voor herhaling vatbaar is. Misschien zit er een kans is voor Oekraïense studenten, vooral voor de richting verpleegkunde en sociaal werk. Belangrijk lijkt ons vooral dat de Oekraïners nu weten tot welke verantwoordelijke docent zich richten met zeer concrete vragen. 

16 oktober werkbezoek Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Op 16 oktober werden we dan voor lunch time en het werkbezoek in de namiddag verwacht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, beter gekend als het UZA , dank zij de gemeente. Mede door een degelijke voorbereiding van dit bezoek mochten we zeer speicifieke diensten bezochten, zoals deze voor spoedgevallen. En zo mochten we zelfs op afstand een spoedgevallen opname bijwonen, wat vooral de directeur van het ziekenhuis in Novovolynsk zeer leerrijk vond. Na een rondleiding bij bepaalde diensten waren er om 16 u. lezingen voorzien vanwege dhr Boris Karpus, de burgemeester van Novovolynsk en dr Ihor Vitenko, de wondzorgspecialist met gelegenheid tot vraagstelling. Deze lezingen waren toegankelijk voor iedereen. Hopelijk leidt ook dit werkbezoek tot verdere samenwerking en leeft de hoop dat er bij verandering van medische toestellen of ziekenhuismeubilair ook gedacht wordt aan het ziekenhuis in Novovolynsk, dat het moet doen met een zeer povere infrastructuur., maar wel met een sterk gemotiveerde directeur., die hoopt en rekent op onze inzet en onze steun.

17 oktober afscheid van de Oekraïense delegaties

Op 17 oktober gingen de twee Oekraïense delegaties dan hun eigen weg, richting Oekraïne.  Daags voordien hadden we al afscheid genomen van Ihor Vitenko en de delegatie van Zbarah, die met ziekenwagens naar Oekraïne zouden rijden. En op dinsdagmiddag hebben we afscheid genomen van de delegatie uit Novovolynsk in Borgerhout, bij de Paters van het H. Hart van Maria, waar ze niet alleen tijdens hun verblijf in ons land gratis hebben mogen logeren en ontbijten, maar bovendien hebben mogen genieten van een zeer warm onthaal, waaraan ze ook mooie herinneringen bewaren.

Een uitgebreid beeldverslag van de verschillende activiteiten kan je hier bekijken.