30 jaar O.P.E. werking

HERDENK MET ONS MEE 30 JAAR O.P.E. !

Lieve mensen,
Het Oekraïne-Project-Edegem vzw, een dynamische, goed gestructureerde en onafhankelijke hulporganisatie, viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan en daar willen we toch even bij stilstaan.

Bij deze gelegenheid nodigen we u vriendelijk uit om samen met ons deel te nemen aan één of beide vieringen

Naar herdenking overleden vrijwilligers

Naar academische zitting

Naar inschrijvingsformulier


dinsdag 10 oktober 2023

Herdenking van onze overleden actieve vrijwilligers

Samen met hen hebben we al veel mensen in nood in Oekraïne individueel geholpen en medische en sociale projecten gerealiseerd, uiteraard in samenwerking met onze partnerorganisaties.

Uw aanwezigheid kan een steun betekenen voor andere deelnemers.

Adres: Sint-Jozefkerk, Molenveldiaan 2, 2650 Edegem

Programma:

19.15 uur: Onthaal met kerkmuziek

19.30 uur: Gebedsmoment ofwel een stille pauze in ons druk bestaan.

20,15 uur: Kans tot ontmoeten in “De Schrans” gelegen naast de kerk, met een gratis consumptie

Gelieve uw deelname digitaal te bevestigen of met een te downloaden inschrijving , al blijft u ook welkom bij een beslissing op het laatste moment

Wekelijks komen een 20-tal vrijwilligers, zonder de minste symbolische of financiële vergoeding, samen om alles netjes te verpakken voor verzending naar verschillende locaties in Oekraïne. In 2022 bedroeg onze medische en materiële steun meer dan 100 ton! Dankzij onze goede samenwerking en de hulp van vrijwilligers, zowel hier als in Oekraïne, zijn we erin geslaagd om met een partnerorganisatie o.a. een broodnodig waterzuiveringsstation en een sociale wasserij te installeren en eveneens bij te dragen tot de uitbouw van enkele humanitaire keukens per district.


zaterdag 14 oktober 2023

Academische zitting

Tijdens deze academische zitting zal een afvaardiging uit Oekraïne de toestand in hun door de oorlog getroffen land duiden en daarnaast de verdeling van de hulpgoederen en de financieel ondersteunde hulpprojecten zal komen toelichten.

Adres: OLVE college, Rombaut Keldermansstraat 33, Edegem

Programma:

13.30 uur: Ontvangst met een welkomstdrankje

14.00 uur: Aanvang academische zitting met gastsprekers

16,00 uur: Receptie met een natje en een droogje

Gelieve uw inschrijving ten laatste op 26 september digitaal te bevestigen of met het af te printen formulier waarvoor van harte dank.


Ook financiële steun blijft meer dan nodig! Wie weerhouden is om deel te nemen aan deze herdenking kan altijd I helpen door een storting op rekeningnummer BE40 8803 5555 5163 van het “Oekraïne-Project-Edegem”, met als vermelding: “Gift”. Hiervoor bij voorbaat oprechte dank.


Inschrijven

Doorloop de schermen met de knop ‘Volgende’ tot je op de knop verzenden komt en het bericht krijgt dat je inschrijving doorgestuurd werd.

Digitaal inschrijven voor de Herdenking overleden vrijwilligers

Digitaal inschrijven voor de Academische zitting

Wens je niet digitaal in te schrijven kan dat ook met een formulier dat je kan afdrukken, invullen en bezorgen aan Liliane Bollaerts Prins Boudewijnlaan 268, 2650 Edegem of op dinsdag in Hagar 42 Fort V, te Edegem

Download hier het inschrijvingsformulier