Dialysetoestellen voor Oekraïne, augustus 2022

Medische toestellen voor Oekraïne in transit in hangar 42 in Edegem

In het kader van onze samenwerking met de ‘missie van Ihor Vitenko’ zijn door bemiddeling van Maarten Malaise en zijn medewerker Carel van Asbeck, tijdens de maand augustus in het totaal wel 16 dialysetoestellen met bijhorende verbruiksartikelen in onze stapelruimte beland.

Deze medische toestellen zijn geschonken door het Algemeen Ziekenhuis Monica te Antwerpen, die we hiervoor hartelijk danken, vooral in naam van de vele Oekraïense patiënten die hiermee kunnen behandeld worden.

We zijn Ronny Goemans, die zich aangeboden heeft voor het vervoer van hulpgoederen tijdens onze ‘bijeenkomst voor kandidaat-vrijwilligers’ bijzonder dankbaar omdat hij gratis veel transporten van medisch materiaal voor zijn rekening neemt.

Ook zijn we Carel van Asbeck, een andere nieuwkomer-vrijwilliger, zeer erkentelijk voor zijn waardevolle hulp bij de planning van het vervoer van veel medisch materiaal en voor het meerijden met de chauffeur en zijn onmisbare hulp bij het in- en uitladen van soms zware medische apparaten, zoals deze dialysetoestellen.

Zonder Broeder Willy Mosselman te vergeten, die we bij de start van ons Oekraïne-Project-Edegem in 1993 hebben leren kennen voor het transporteren van hulpgoederen naar Oekraïne dankzij Jef Sneppe, de coördinator van de Oekraïne-Werkgroep-Brugge.

Aan alle betrokkenen bij deze schenking en het vervoer van harte gefeliciteerd voor zoveel inzet.

We wensen u trouwens veel lees- en kijkgenot met het verslag hieronder van de hand van Carel van Asbeck over het transport van deze nierdialysetoestellen naar onze stapelruimte in Edegem.


Verslag transport van Carel van Asbeck

In het kader van Mission Ihor Vitenko zijn deze maand augustus in de loods van Oekraïne Project Edegem in hangar 42 Fort 5 te Edegem in totaal 16  nier dialysetoestellen bezorgd samen met de bijbehorende verbruiksartikelen.

De donatie van deze dialysetoestellen is gedaan door Algemeen Ziekenhuis Monica te Antwerpen.

De verbruiksartikelen betreffen kunstnierfilters, bloedlijnensets, hemodialyseconcentraten, dialysaatfilters, en desinfectie middelen.

De dialyse toestellen en verbruiksartikelen worden op 4 augustus in AZ Monica magazijn opgeladen in Deurne en uitgeladen in het Oekraïne Project Edegem magazijn te Edegem

Ronny Goemans (links) en Carel van Asbbeck (rechts) bij de aankomst van de eerste zes toestellen in de hangar 42 te Edegem

Op twaalf augustus zijn er nog 10 door AZ Monica gedoneerde dialyse toestellen geleverd vanuit magazijn Rumst in Oekraïne Project Edegem magazijn in Edegem door Broeder Willy Mosselman van Missiewerk Redemptoristen in Essen.

Aankomst van de vrachtwagen van Missiewerk Redemptoristen met 10 dialyse toestellen

Uitladen van 10 dialysetoestellen door Willy en Gert aan het magazijn van Oekraïne Project Edegem

De tien dialyse toestellen uitgeladen op de parkeerplaats

Vanuit Magazijn van Oekraïne Project Edegem zijn op zondag 21 augustus de drie ambulances volgeladen met Dialyse verbruiksartikelen en één dialyse toestel voor een grote benefiet manifestatie in Mol.

De drie ambulances geladen met één dialyse toestel,dialyse en en overig kleine medische goederen verbruiksartikelen uit Edegem
Display tafel om bezoekers uitleg te geven over deze dialyse donaties van AZ Monica

Om 16:00h zijn de drie ambulances vertrokken nadat alle lading weer terug is ingeladen