Geldinzameling op 27 & 28 augustus 2022

Geldinzameling voor ontheemden of ‘achtergebleven vluchtelingen’ in eigen land op 27/28 augustus 2022.

We zijn Pastoor Tom Schellekens dankbaar omdat wij op zijn initiatief tijdens het laatste weekend van augustus aan de uitgang van de kerken van de Pastorale Eenheid H. Maria-Magdalena in Edegem en Morstel  geld mochten inzamelen voor het Oekraïne-Project-Edegem. Ter verduidelijking en In afspraak met onze burgemeester in Edegem, Koen Metsu, is onze hulp gericht op wie op de vlucht zijn in Oekraïne, maar daar ook achterblijven en momenteel niet naar Europa komen. Terwijl het Oekraïne-Café-Edegem of de Oekraïne-Werkgroep-Edegem zich specifiek richt tot de Oekraïnse vluchtelingen, die door de oorlog in Edegem zijn aangeland. Wat niet uitsluit dat zij ook hun achtergebleven landgenoten willen helpen (Zie op deze website hun tijdelijke actie : Inzameling oud metaal). Er is meer dan werk genoeg aan de winkel zodat deze opsplitsing alleen maar noodlijdende Oekraïners kan ten goede komen.

Gezien de noodoproepen van onze Oekraïense partnerorganisaties is deze financiële hulp meer dan welkom. Zo is er onze rechtstreekse samenwerking met Pr. Volodymyr Kmet, die door de stad Novovolynsk (55.000 inwoners)  is gevraagd om in te staan voor de registratie en de opvang van zoveel Oekraïners, die uit de conflictgebieden naar Noord-West Oekraïne vluchten. Het zijn er nu al meer dan 7.500 . Er was al een groot tekort aan drinkbaar water en zoveel meer. Daar het beter is te voorkomen dan te moeten genezen heeft het Oekraïne-Project- Edegem in sterke mate de installatie van een waterzuiveringsstation (financieel) mogelijk gemaakt. (Meer hierover op deze website).  

Langs deze weg willen we iedereen oprecht danken die zijn financieel steentje heeft bijgedragen tot betere opvang van deze ‘achtergebleven vluchtelingen’, in eigen land, waar zelfs al vóór de Russische invasie veel minder welzijnsvoorzieningen waren dan in ons land.

Wie deze kans gemist heeft, kan nog altijd storten. Het is nooit te laat om goed te doen! (Zie ook de Newsflash van de Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena)