Aperitief concert ‘Noot voor Nood’ op 26 juni 2022

Het aperitief concert in open lucht Noot voor Nood werd gebracht door de groep SINKODE en Stanislas op de weide achter de Don Bosco kerk in Buizingen. Het concert werd gevolgd door de mogelijkheid een consumptie te gebruiken aan een stand, dit alles ten voordele van OPE. Vooraf had er een religieuze viering plaats, tijdens dewelke ook de collecte gebeurde ten voordele van hetzelfde goede doel.

Zeer concreet werd de vrije bijdrage(n) van de aanwezigen bij dit concert geschonken aan het Oekraïne-Project-Edegem (OPE) om de vervoerkosten te betalen van medisch materiaal naar ziekenhuizen in Oekraïne.

Het was een initiatief van Sarah De Spiegelaere, gehuwd met de zoon van Vasyl Halushka, wonende te Wilrijk op grens met Edegem. Haar echtgenote Luyba Hanieva nam ten voordele van OPE destijds al deel aan de dodentocht in Bornem. Voor ons geen onbekenden dus. Vasyl is verpleegkundige en al zes keer met een ambulance naar Lviv en Kiev gereden en leverde zo al meer dan drieduizend medische noodpakketten.

Vasyl Haloushka dankt Sarah De Spiegelaere voor haar initiatief en het Oekraïne-project-Edegem voor zijn medewerking.  Ook wij danken iedereen die bijgedragen heeft tot het succes van ‘Noot voor Nood’ . Het mooie bedrag werd overgemaakt aan het Oekraïne-project-Edegem, die hiermee een groot aantal tourniquets heeft kunnen aankopen. Een tourniquet is een knelverband dat om een arm of been wordt aangelegd om zeer ernstige bloeding te stoppen. Dit zeer belangrijk medisch materiaal wordt dan door Vasyl Haloushka op eigen krachten in Oekraïne gebracht.

Proficiat en dank aan Sarah en uiteraard ook aan al de leden van deze muziekband. In het kader van dit aperitiefconcert mochten uiteraard geen Oekraïense liedjes ontbreken, die door Oekraïense aanwezigen met volle borst werden meegezongen.

En zo zie je maar dat er zich vele kansen aandienen van allerlei activiteiten om solidair te zijn met de Oekraïense bevolking, die zoveel te verduren krijgt. Wanneer begint u ermee?