Zending hulpgoederen op 14 mei 2022

Vanuit Herenthout bereikte ons een aanbod aan humanitaire hulp op de zaterdagmiddag, gelost tussen 12.30 u en 13.30 u. 

Door een kleine vergissing van adresopgave aan de chauffeur enerzijds en van interpretatie van het uur van afspraak voor enkele vrijwilligers anderzijds dreigde de hele organisatie wat mis te lopen.

Maar onze dappere aanwezige vrijwilligers-laders hebben het allemaal in een minimum van tijd klaar gespeeld.

En intussen waren er weer dappere vrijwilligsters-sorteersters op zaterdag bezig in te pakken omwille van de grote toestroom van hulpgoederen in de beginperiode van de oorlog in Oekraïne.