Nieuwe kandidaat-vrijwilligers, 29 april 2022

Kennismakingsronde met nieuwe kandidaat-vrijwilligers

De eerste weken na de Russische invasie was het nogal hectisch in de hangar. We zullen deze periode niet vlug vergeten. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwam er eerst een grote golf van solidariteit op gang. Dit bracht een groot aanbod van hulpgoederen teweeg. En door de oproep van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk – het was juist ‘De Week van de vrijwilliger’ – en andere sociale media boden er zich spontaan bijkomende helpende handen aan om de goederen in de hangar te helpen inpakken.

Gezien OPE staat voor kwaliteit van de hulpgoederenactie wordt niet alles zo maar ingepakt zonder eerst zorgvuldig te zijn gecontroleerd aan de hand van enkele vragen zoals: Is het nuttig en is het nog in goede staat (proper en niet kapot) of functioneert het toestel nog? Nieuwkomers dienden dus wel wat wegwijs gemaakt in de manier van werken van de ‘oude getrouwen’ in de hangar.

Daarom werd dan ook besloten een bijeenkomst te organiseren. Deze vond plaats in ‘De Schrans’ voor een tiental nieuwkomers en ongeveer even veel getrouwe medewerkers. De eigen accenten van de OPE-werking werden toegelicht, gevolgd door een gedachtewisseling en overleg.

Op het einde werd een informatieformulier rondgedeeld, waarop men zijn mogelijke inbreng kon kenbaar maken. Het werd een zeer vruchtbare vergadering.