Deelname aan de ‘Week van de duurzame gemeente’ 21 september 2021

In het kader van de ‘Week van de duurzame gemeente’, die plaats had in de week van 13 september, werden we door Wilfried Van Bouwel als lid van EGRIS uitgenodigd hieraan deel te nemen langs een tentoonstelling. Deze had plaats in ‘Kaffée Allée’ in Edegem. Een grote poster (een beetje onderbelicht) gaf uitleg over onze missie als Oekraïne-Project-Edegem vzw,(afgekort OPE).

Eén van onze doelstellingen bestaat in het tegemoetkomen aan individuele basisbehoeften van kwetsbare Oekraïners. Zeer concreet realiseren we dit via onze ‘hulpgoederenactie’, waarmee we ‘een tweede leven geven’ aan nog zeer goede en nuttige goederen, ons geschonken door particulieren en instellingen van ons land. Onze hulpgoederenactie of duurzame actie past sinds kort wonderwel in de huidige tijdsgeest, waarbij duurzaamheid hoog aangeschreven wordt.

Al doet OPE veel meer dan alleen maar hulpgoederen opsturen. Naast noodhulp,hoe belangrijk ook, worden (model)projecten in samenwerking met onze Oekraïense partnerorganisaties gestimuleerd en ondersteund. Een illustratie hiervan, weliswaar beperkt tot één foto van lopende projecten, zoals ons werd gevraagd, was ook te bekijken tijdens deze tentoonstelling, welke één week later plaatsvond.

Op 21 september werden we uitgenodigd voor een ‘kennismakingsreceptie’ en konden we de projecten van de verschillende leden van EGRIS rustig bekijken. En zoals men kan zien op de foto’s was OPE goed vertegenwoordigd door vier van onze vijf bestuursleden en onze ploeg van de wekelijkse actieve vrijwilligers die, ondanks hun zeer vermoeiende ‘permanentie of werkdag’ op dinsdag, niet nagelaten hebben om er een gezellige avond van te maken.