Rommelmarkt Mortsel 18 september 2021

Deelname van OPE aan de rommelmarkt van Mortsel

Weer hebben vrijwilligsters zich ingezet om geld in het laadje te krijgen. Deze en andere bijdragen helpen de vervoerkosten betalen van de geschonken hulpgoederen voor de meest kwetsbaren in Oekraïne.

En met deze ‘duurzame actie’ geven we ‘een tweede leven’ aan nog tal van zeer bruikbare en nuttige goederen.

Dankzij Luce Plinke, die in Mortsel woont, zijn we al enkele keren present op deze markt.

Behalve Luce waren nu weer van de partij: Maria Bettens, Brigitte Poth en Jeannine de Boel.

Naar verluid heeft ook deze deelname goed opgebracht, niet alleen door het mooie weer, dat altijd meer volk op de been brengt, maar ook door de ‘verkooptalenten’ van hogergenoemde vrijwilligsters.

Heel veel dank voor jullie grote inzet, ook nog buiten de permanente hulpgoederenactie in hangar 42. Proficiat!