Gebedsmoment juni 2021

In de plaats van de maand mei kwamen we deze keer uitzonderlijk samen in de maand juni, weliswaar wegens de coronamaatregelen van de overheid, welke toen versoepeld werden. Volgens de geldende veiligheidsmaatregelen mochten we nu met meer dan vijftien personen samen zijn in de St. Jozefkerk, waar op een specifiek glasraam St. Jozef en op de achtergrond de verschillende kerken in Edegem worden afgebeeld. (Zie foto)

Een veertigtal deelnemers participeerden sterk aan dit interactief bezinnend gebeuren, afgewisseld met prachtige muziek, geselecteerd door Martin Franken. Inhoudelijk refereerde het thema die avond sterk naar de actualiteit van de vaccinatiecampagne, welke toen op volle snelheid was. Het ‘spiritueel vaccin’ en de ‘wegwijzers naar duurzaam geluk’ kan men weervinden in het door Danny Everaert mooi geïllustreerde gebedenboekje van dit gebedsmoment, dat u HIER kan oproepen. Hartelijk dank aan u allen voor het meebidden, ook voor onze drie recent (niet door Covid -19) overleden vrijwilligers van OPE.


Uitnodiging voor het gebedsmoment van 15 juni

Geïnteresseerd in een ‘geestelijk vaccin’ ? Of in wegwijzers naar ‘duurzaam geluk’ ?

Zeg je op één van deze twee vragen ‘ja’, kom dan zeker naar ons volgende gebedsmoment.

Dit gaat door op dinsdagavond 15 juni 2021, van 19.30 u. tot 20 u. in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem.

Tijdens dit gebedsmoment denken we ook in het bijzonder aan drie zeer actieve vrijwilligers, die recent overleden zijn (niet van Covid 19) : Aloïs Van den Eynde, Bavo Mulkers en Agnes Corsmit. Wie zich aangesproken voelt om samen met ons en eventuele familie of vrienden en kennissen nog iets te doen voor Aloïs, Bavo en/of Agnes, wordt zeker verwacht.    

Rekening houdend met de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen van de overheid vanaf 9 juni zullen we dan met een groter aantal kunnen samenkomen in de kerk. Mocht dit onverwacht toch niet zo zijn, dan zullen we ons organisatorisch aanpassen.

(Nadere informatie hiervoor kan u bekomen bij Liliane: tel. 03 288 73 65)

Of ons gezellig samenzijn in de Schrans kan doorgaan is nog niet zeker.

Maar U bent alleszins van harte welkom (met mondmasker) voor deze verrijkende halfjaarlijkse bijeenkomst.

Het bestuur van OPE.