Vierde lading hulpgoederen 11 juni 2021

Na de vorige lading voor het ‘Charity Fund’, actief in de regio Cherkasy, werd deze lading bestemd voor ‘Caritas Volyn’, actief in de regio Lviv. Deze keer ging het nogmaals overwegend over geschonken ziekenhuismateriaal, dat daar ook zeer welkom is. Het was een bijzondere lading, gespreid over twee dagen. Een eerste deel werd opgehaald in het centrum van Antwerpen op 9 juni. Hiervoor werd samengewerkt met de firma VIO, die alles heeft overgeladen op de parking in Edegem op de grote truck voor Oekraïne. Elke lege ruimte, groot of klein, werd dan opgevuld met nog allerlei hulpgoederen, klaar voor verzending in onze stapelruimte. Bij de aankomst van Vio in Edegem brachten Louis Van Eester en François Bekaert onmiddellijk al enig revalidatiemateriaal aan. Vooral op 10 juni werd dan met uiteraard een kleiner groep laders alles verder vol gestouwd. Uiteindelijk is de chauffeur vertrokken op 11 juni. De patroonheilige van onze werking, de H.Jozef, had ook weer zijn steentje bijgedragen door ervoor te zorgen dat alles bij prima weer volgens planning verliep Een bijzonder woord van dank aan alle zeer gedienstige medewerkers van deze lading, want ook zij blijven altijd onmisbaar