Tweede lading hulpgoederen februari 2021

Na een kwarteeuw van hulpgoederenactie, stellen we vast dat elke lading specifieke kenmerken heeft of eigen problemen meebrengt. Voor de eerste keer, werd het een lading in twee fasen. Volgens planning zou de chauffeur van deze dubbele vrachtwagen (120 m³) op woensdagavond aankomen. De grote verrassing was dan ook toen de voorzitster op woensdagmorgen, 3 februari, rond 8 u. vernam van zeer activeve vrijwilligsters, toen al aan het werken in de hangar, dat de chauffeur al was aangekomen. Nu, beter te vroeg dan te laat! Zeker daar het deze keer om een zeer moeilijke lading ging van hulpgoederen, soms groot, soms zwaar en vooral met onregelmatige afmetingen. Op 3 februari zijn een viertal zeer bereidwillige vrijwilligers-laders (van wie de helft boven de 80!) gevonden om in de namiddag te starten met het laden (stapelen) van een belangrijk deel ‘moeilijke goederen’ . Het was hard labeur.(zie de foto).


Op 4 februari is dan de grote groep vrijwilligers-laden, zoals afgesproken, gekomen om beide wagens volledig tot aan de nok te vullen. (zie foto) En ‘vele handen maken het werk licht(ter).’ Alles is Godzijdank vlot verlopen en rond 12.30 u. was de opdracht, naar goede gewoonte, weer vervuld.

Proficiat en een welverdiende dank aan allen, die hiertoe hun steentje hebben bijgedragen, uiteraard ook aan de belangrijke sponsors van deze zending Prof. em. & Mevrouw Roland Van der Elst -Callebaut.