Gebedsmoment oktober 2019

We veranderen allemaal in de loop der jaren, fysisch, mentaal en ook spiritueel. We ontsnappen niet aan de invloed van de dominante cultuur waarin we leven. Doch, zelfs in onze sterk geseculariseerde wereld geloven velen nog in een hogere macht, ‘in iets’ meer dan we kunnen zien of ervaren. Er is nog wel ‘iets’ dat meer is tussen hemel en aarde: een Mysterieuze kracht, die dan door niet weinigen nog GOD wordt genoemd. Maar dan rijst wel onmiddellijk de existentiële vraag: wie is God, en dan wel nu en meer precies voor mij?

In het kader van ons gebedsmoment op 1 oktober 2019 stonden een vijftigtal aanwezigen stil bij dit thema. Nadien was er, voor wie dat wenste, nog een gezellig samenzijn in ‘De Schrans’, waar men ook nog het ‘laatste nieuws’ over onze Oekraïnewerking kon vernemen. Het was een mooie en deugddoende avond!