We willen inspelen op de hulpvragen en noden van diverse aard, voorgesteld door de betrokken vrijwilligerspartners en voor zover deze in de lijn liggen van de O.P.E. doelstelling: de armoede in Oekraïne, in samenwerking met onze Oekraïense projectleiders ter plaatse, helpen bestrijden en voorkomen.

O.P.E wil daartoe met erg beperkte middelen, maar met een grote flexibiliteit:

Daartoe beschikken wij over een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties vanuit zeer diverse maatschappelijke sectoren. Zij weten het best wat er in de Oekraïense samenleving gebeurt en zijn een onmisbare schakel voor onze werking. Door deze informatie uit de sectoren van de gezondheidszorg, het sociale werk, het onderwijs en de volwassenenvorming zijn wij in staat onze projecten echt op hen af te stemmen.

Het O.P.E. wordt geïnspireerd door de christelijke boodschap, maar is tegelijk pluralistisch samengesteld. Wij staan dus open voor iedereen, ongeacht ideologische, filosofische of religieuze achtergrond, zolang men onze humanitaire doelstelling onderschrijft.