Materiële steun

Voor onze hulpgoederenactie hebben we nood aan heel wat kwaliteitsvolle en niet-volumineuze goederen. Goederen hoeven niet nieuw te zijn, maar wel proper en in goede staat.

We zoeken in het bijzonder volgende goederen:

Bij twijfel of iets nog in aanmerking komt voor verzending, inbegrepen eventuele grotere stukken (fietsen, rolstoelen, looprekjes, ander gereedschap, …), wordt u verzocht u vooraf tot onze coördinator te wenden:

Prullaria, zoals postkaarten, kruisbeelden of heiligenbeeldjes, oude prentjes (gedachtenisprentjes, bidprentjes), kleine sierstukken (vazen, postuurtjes, ...), en kwalitatieve Nederlandstalige boeken, welke uiteraard geen hulpgoederen zijn, schenken we aan het "Pand 66 tvv Oekraïne", gelegen in de Langestraat 66 in Brugge. De opbrengst van dit winkeltje, dat ook louter op vrijwilligers draait, gaat integraal naar projecten voor kansarmen in Oekraïne. Meer informatie over de Brugse Oekraïnewerkgroep, zie www.oekrainewerkgroepvzw.com.

De goederen worden ontvangen in onze stapelruimte, hangar 42 van fort V, gelegen aan de Burletlaan (tegenover nr. 175) te Edegem , rechts van de parkpoort, met een oprit en parkeergelegenheid. Elke dinsdag, behalve op verlofdagen, kan u daar terecht tussen 9u en 12u en tussen 14u en 17u.