Hulpgoederenactie 24-26 april 2019

Het zijn drie bijzonder actieve voormiddagen geweest : op 25 april voor het laden, op 26 april voor het lossen, en daags voordien de sterke voorbereiding. Foto’s tonen allereerst onze vrijwilligers in volle ‘voorbereidingsmodus’, al zijn ze uiteraard al dagen en weken vooraf bezig met het ‘verzendingsklaar’ maken van de grote hoeveelheid hulpgoederen. Godzijdank beschikken we over een zeer degelijke ploeg, die elke dinsdagmorgen of -namiddag ofwel de ganse dag ‘op post is’, goed weer of slecht weer, bijna jaar in jaar uit. Elke woensdagvoormiddag wordt er ook gewerkt, maar ‘met gesloten deuren’ om de binnengebrachte hulpgoederen op dinsdag te kunnen verwerken.

Op 25 april hebben twaalf vrijwilligers hun beste krachten ingezet zodat de dubbele grote vrachtwagen op vier uren tijd geladen was. Ondanks de soms zeer donkere wolken boven de klaar staande op te laden goederen op de parking, zijn de hemelse sluizen pas kort na het vertrek van de camion open gegaan. ( En sommigen van ons zijn St. Jozef bijzonder dankbaar voor het gunstige (droge) weer tijdens deze lading.) Onze extra bijzondere dank gaat deze keer uit naar Louis Van Eester, wekelijks trouw ‘op post’ in de hangar, altijd bereid om te helpen in het kader van onze werking en die nu bovendien de volledige transportkosten van deze dubbele camion met hulpgoederen, richting Novovolynsk, voor zijn rekening heeft genomen. Louis, een dikke proficiat, een grote ‘merci’ en een prachtig voorbeeld, dat anderen mag inspireren!

Op 26 april kregen we nog een grote hoeveelheid hulpgoederen vanuit twee verschillende firma’s. Enkele foto’s van deze voormiddag geven enig beeld van de grote drukte. De lading van de grote vrachtwagen met 20 hoog gestapelde paletten was juist gelost toen de ‘karavaan’ van vijf volgeladen particuliere wagens en twee aanhangwagens van onze vrijwilligers de hangar binnenreden. Wat later is nog een allerlaatste particuliere wagen met aanhangwagen de gekregen lading van de tweede firma komen vervolledigen. En zo was alles ‘rond’ op één voormiddag. Een mooier planning was niet denkbaar! En dankzij het mooie weer, kon alles droog gestockeerd worden. Bovendien zullen onze wekelijkse vrijwilligers zeker niet ‘werkloos’ worden! Heel veel dank aan al de schenkers van hulpgoederen en aan alle betrokken vrijwilligers – ook aan wie niet op de foto’s voorkomen – voor zoveel ONBETAALDE inzet! En de kansarmen in Oekraïne varen er wel mee!

Op 2 mei 2019 werden de goederen te Novovolynsk gelost. Zowel in Novovolynsk als in Edegem zijn er vrijwilligers ingeschakeld bij het lossen van de hulpgoederen. Zo zijn 'onze bananendozen', zorgvuldig gevuld, evenals de rest, duidelijk herkenbaar op de foto's. We zien zelfs hoe de verschillende bestemmingen netjes afzonderlijk gestockeerd worden in hun stapelruimte tot men de toestemming verkrijgt van de douane om ze uit te delen. De administratieve geplogenheden duren gemiddeld twee maanden. Er komt veel papierwerk bij kijken. Hierbij mogen we dan ook nog niet de lange wachttijd voor de chauffeur van de grote camion- vergeten aan de grens tussen Polen en Oekraïne, die wel verschillende uren kan oplopen. Kortom, de hulpgoederenactie is erg arbeidsintensief. We doen het echter graag ten voordele van degenen, die anders nog veel meer zouden moeten missen!

Gebedsmoment 14 mei 2019

Op dinsdagavond 14 mei ging in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 te Edegem, ons halfjaarlijks gebedsmoment plaats.

Tijdens dit gebedsmoment stonden we even stil bij de vraag: waarom ben ik niet gelukkig(er)? Beseffen we voldoende dat ons geluk sterk beïnvloed wordt door onszelf, de wijze waarop we kijken, leven of alles zelf beleven? Waarom voelen we ons soms zo eenzaam? Of zijn we zo bang, nu of voor de toekomst, of maken we ons ontzettend veel zorgen? En hoe gaan we om met onze tegenslagen, grote of kleine, welke niemand bespaard blijven? Reikt de Bijbel ons soms 'geluksrecepten' aan? Doet Jezus' komst op aarde hiertoe?

Voor wie dat wenste, was er naar goede gewoonte na dit gebedsmoment kans tot gezellig samenzijn in "De Schrans". Van harte dank aan de bijna 50 aanwezigen! Dank ook aan wie de viering voorbereidde.

Oproep tot steun voor een kleine leefgemeenschap voor de meest kwetsbaren in Petryky

In het kader van onze reis naar Oekraïne in 2017 hebben een vijftal vrijwilligers van O.P.E. vzw, in het gezelschap van dr. A. Palamarchuk, de verantwoordelijke voor palliatieve zorg in Ternopil, en mevr. Luba Bilinskal, onze tolk, een bezoek gebracht aan een kleine leefgemeenschap in Petryky, niet ver van Ternopil. Deze bijzondere gemeenschap bestaat uit een groepje van (momenteel) een 14-tal personen, overwegend kansarme dementerende bejaarden, een blinde en enkele psychiatrische patiënten, die samenleven met een kleine jonge communauteit van drie religieuzen. Die zusters zetten zich dag en nacht liefdevol in voor deze zeer kwetsbare patiënten.

Wie zich uitgenodigd voelt om enige financiële steun te geven voor de onontbeerlijke en soms zeer dure medische behandelingen voor deze kansarmen, zoals onlangs nog een chirurgische ingreep bij één van de patiënten, kan dit steeds doen op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 van Oekraïne-Project-Edegem vzw. Vermeld bij de storting 'Home Veronika in Petryky'. Van harte dank in hun naam!

Toneelstuk "Van kwaad naar erger": 13 maart 2019

Op 13 maart bracht toneelkring d'UZAren in het Forttheater in Edegem een try-out van hun voorstelling 'Van kwaad naar erger'. De opbrengsten van die try-out ging naar O.P.E. vzw. Voor een goed gevulde zaal brachten ze - volgens de woorden van hun voorzitter, Eddy Van Gucht - een 'atypische deurenkomedie, m.a.w. veel komedie en veel (verschillende) deuren'.

Voor de scenarist, Jeroen Maes, was het zijn eerste vol-avondstuk, dat meteen een schot in de roos was. Luce Plinke (zie foto), die ook deze keer de regie op zich nam en vrijwilligster is bij O.P.E., willen we bijzonder feliciteren met dit initiatief en van harte danken.

Dank ook aan de vijf acteurs: Conny Wouters, Marleen Van Geel, Françoise Lippevelt, Dirk Van Roy en Eddy Van Gucht. Uiteraard mogen ook de werkers achter de coulissen, de vele handige Harry's en vlijtige Nancy's, niet vergeten worden.

Bij een optreden komt heel wat kijken, maar Luce, geboren met het 'theatervirus', heeft al tal van regies in de amateurtoneelwereld op haar naam staan. De try out was een groot succes.

'Djakoejoe' (dank je wel!) namens de kansarmen in Oekraïne, die wij met onze projecten ondersteunen. Misschien tot een volgende keer!

Benefietontbijt 27 januari 2019

Een zeventigtal personen schreef zich in voor een rijkelijk gedekt ontbijtbuffet in de Kaleidoscoop in Mortsel. Initiatiefneemster en organisatrice van dit benefietontbijt was Luce Plinke, één van onze vrijwilligsters. Ze werd geholpen door Maria Bettens, Martine Vekemans en Ria Ceulemans. Voor de lekkere cakes droeg ook Louis Van Eester zijn steentje bij. Totaal onvoorzien kregen wie dit wensten er van 11u tot 13.15u nog een aperitiefconcert bij, gebracht door het 'Erasmus Ensemble'. Fluit, viool, altviool en gitaar zorgden voor een mooi klassiek programma. Kortom, het werd een mooie combinatie van een lekker ontbijt, mooie muziek en solidaire inzet voor kansarmen in Oekraïne. Proficiat aan de initiatiefneemster en haar helpers! Dank aan de deelnemers, en wellicht tot volgend jaar!

Hulpgoederenactie 10 januari 2019

O.P.E. heeft het nieuwe jaar goed ingezet met het laden van een dubbele vrachtwagen met hulpgoederen voor Oekraïne, meer bepaald voor Caritas Novovolynsk, het centrale depot, van waaruit de hulpgoederen weer verspreid worden over zeer verschillende regio's.
Deze keer verliep het laden zeer vlot. De klus was weer geklaard op 3 uur tijd. De chauffeur was zeer goed op tijd, de vrijwilligers-ladersgroep was sterk aanwezig en het weer viel mee: geen te lage temperatuur voor de tijd van het jaar en vooral geen regen. De goederen konden dus droog geladen worden. Dit is zeer belangrijk als men weet dat het tot twee maanden tijd kan vragen alvorens de hulpgoederen door de douane worden vrijgegeven.Hartelijke dank aan alle schenkers van degelijke hulpgoederen omdat velen in Oekraïne het erg moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen! Hartelijk dank eveneens aan alle betrokken vrijwilligerskrachten: sorteerders, inpakkers, laders, enz. Uiteraard gaat onze bijzondere dank tevens uit naar em. prof. en mevr. Van der Elst - Callebaut, die de vervoerskosten van deze zending volledig voor hun rekening hebben genomen. Slechts verenigde krachten maken dit mogelijk!
Nieuwjaarsbrief 2019, met verslag van de viering 25 jaar O.P.E.

Ook in het jaar 2018 organiseerde O.P.E. vzw weer vele activiteiten, o.m. een viering van het 25-jarig bestaan van onze werking. In onze jaarlijkse nieuwjaarsbrief gaven we een verslag met veel foto's van die feestelijke activiteiten U leest de nieuwjaarsbrief hier. Dank aan al wie deze activiteiten mee mogelijk gemaakt hebben!

Kerstmarkt Molenveld: 16 december 2018

Naar jaarlijkse gewoonte nam O.P.E. vzw op 16 december deel aan de kerstmarkt op Molenveld in Edegem. Maria Bettens, Martine Vekemans en Chris Mertens waren de ganse tijd present en konden gelukkig onder een mooie geleende tent staan, opgesteld door Bart Baeten en Eric Verrezen. De lekkere soep - warm of koud - en de zelfgemaakte koekjes hadden veel succes! En de opbrengst was navenant!
De opbrengst zal besteed worden aan ons project van warme maaltijden voor sterk behoeftige en vaak alleenstaande bejaarden in Chervonograd. Dit initiatief loont de moeite en is voor herhaling vatbaar. Heel veel dank aan al wie ertoe heeft bijgedragen!

Het spinabifidaproject en Edegem: november 2018

November was een bijzondere maand omwille van drie belangrijke gebeurtenissen, die alle volgen op een pril begin in 2011 en een reeks activiteiten (o.a. de oprichting van de oudervereniging 'Light of Spirit'). Die activiteiten vindt u allemaal reeds beschreven op deze website. Wie eventueel geïnteresseerden of betrokkenen kent in Oekraïne, kan ook hier terecht op deze (Oekraïense) website van deze oudervereniging.

Tijdens de week van 7 tot 9 november 2018 vond in Ternopil een "train-the-trainer training" plaats. Diezelfde week werd ook medisch materiaal geleverd, zoals shunts en katheters voor continentiezorg, geschonken door Child Help International.

Op 17 november presenteerde dhr. Pierre Mertens, directeur van Child Help International, het spinabifidaproject - dat gestimuleerd werd door O.P.E. - op onze feestzitting.

Op 20 november adviseerde de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (EGRIS) positief over een aanvraag tot financiële steun voor dit spinabifidaproject. Zeer concreet werd een toelage goedgekeurd voor het 'continentiemanagement zorgprogramma' (het zelf kunnen beheren van continentie en stoelgang).

Na de hogergenoemde training worden nog een aantal lokale trainingen voorzien, waarmee de opgeleide professionelen het continentiezorgprogramma een regionale uitstraling geven. Het zijn ongetwijfeld zeer belangrijke stappen in de kansen tot verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen, geboren met een open rug.Brody: het "Traumazorgproject"

De organisatie A.T.O. doet in Oekraïne aan traumazorg voor de slachtoffers van een bijna vergeten oorlog of conflict in Oost-Oekraïne, in de Dombas, de streek rond Donetsk en Lugansk. Deze organisatie is te Brody (West-Oekraïne) gevestigd en bekommert zich om kinderen en jongeren die zeer recent hun vader verloren. Het project wordt geleid door Halyna Trufanova.Een Oekraïens liefdadigheidsfonds van de Grieks-katholieke Kerk neemt het loon van de psychologe voor haar rekening. Deze psychologe staat in voor de coördinatie en de begeleiding van de mentors van de kinderen. Wij als O.P.E. maken dit project financieel mee mogelijk voor de vrijwillige mentors, die deze kinderen door middel van allerlei vormen van begeleiding helpen bij hun rouwproces en bij de verwerking van de traumatische gebeurtenissen.
Tijdens één van de bijeenkomsten werd met de kinderen, hun ouders en mentoren een "wensenboom" gemaakt. Kinderen hoopten vooral dat er een einde zou komen aan de oorlog, maar droomden ook van een huisdier, uitstappen naar de cinema of het dolfinarium, of een spel 'paintball'. De ouders keken uit naar de gezinsuitstappen en picknicks. Een moeder hoopte ook op een pop voor haar dochter.

Tijdens de bijeenkomst kregen de kinderen ook een kerstgeschenk: een brooddoos en een thermos, geen overbodige luxe nu de koude winter in het land is aangekomen.

Hulpgoederenactie 25 oktober 2018

Op 25 oktober waren onze trouwe vrijwilligers weer op post voor onze vierde lading van dit jaar van ruimschoots meer dan 15 ton hulpgoederen voor diverse regio's in Oekraïne (via de centrale stapelruimte in Novovolynsk). Met op het programma wel 28 zware mechanische bedden was het uiteraard geen lichte 'vrijwilligersjob'!

Met de chauffeur, die daags voordien aanwezig was (om zo 's morgens tijdig te kunnen beginnen), met voldoende laders, die goed ingespeeld zijn op elkaar en hun eigen opdracht binnen de groep spontaan beter gedefinieerd zien, en met het weer, dat er tot bijna op het einde voor zorgde dat de hulpgoederen droog konden geladen worden, was de hele opdracht op minder dan vier uur geklaard.

Een dikke proficiat en dankjewel aan alle betrokkenen! Ons Oekraïneproject kan hen niet missen!

Rommelmarkt te Mortsel: 15 september 2018

Dit jaar is de mooie prestatie op de Edegemse rommelmarkt twee weken later gevolgd door een succesvol resultaat in Mortsel. Daar zorgde Luce Plinke voor in haar thuishaven in de Kapenstraat, samen met Maria Bettens, die ook hier weer van de partij was. Dank aan deze beide vrijwilligsters en een dikke proficiat!

Jaarmarkt te Edegem: 1 september 2018

Weer werden drie moedige vrijwilligsters, Maria Bettens, Brigitte Poth en Jeannine Deboel, bereid gevonden om met de O.P.E.-stand te staan op de parkeerplaats van de Belvu in de Doelveldstraat, voor de gelegenheid omgedoopt tot 'EGRIS-straat'. EGRIS staat voor 'Edegemse Raad voor Internationale Solidariteit'; in dit straatje waren de meeste leden van deze raad vertegenwoordigd. Naast hun wekelijkse sterke inzet bij onze hulpgoederenactie hebben deze vrijwilligsters al hun commerciële talenten uit de kast gehaald. Dit heeft gezorgd voor een groot succes, samen met het mooie weer dat veel volk op de been bracht.

Bond Zonder Naam in het Oekraïens: 'SPILKA BEZ IMENI'

Pater Ph. Bosmans richtte de Bond Zonder Naam op in ons land. Meer dan 20 jaar geleden maakte een Oekraïense delegatie in ons land tijdens een studiebezoek kennis met deze organisatie. De delegatie was zo enthousiast dat ze de Bond Zonder Naam ook in Oekraïne wilden opstarten. Toen pater Bosmans al ernstig ziek was en in Kontich verbleef, toonde hij toch nog zijn interesse, medewerking en steun voor deze Oekraïense tak. Dat merkten we tijdens onze tussentijdse bezoeken met een Oekraïense delegatie onder leiding van priester Y. Tsaryk. We mochten er zijn grote boekenvoorraad zien en vertrokken dan overladen met boeken van zijn hand en ander documentatiemateriaal van Bond Zonder Naam.

In 2003 ging onze voorzitster dan samen met 17 geïnteresseerden, overwegend vrijwillig(st)ers vanuit Edegem, voor een tiendaagse reis naar Oekraïne. We bezochten er het secretariaat van BZN in Lviv onder de toenmalige leiding van Irena Terletska. Zij bracht onder meer een sensibiliseringscampagne voor BZN op touw in het universitaire milieu. Verder gingen we op bezoek in een prachtige winkel van BZN in Brody.

In 2017 ging onze voorzitster opnieuw naar Oekraïne, nu vergezeld van vier zeer actieve vrijwilligers in het kader van onze hulpgoederenactie in de hangar. We werden er verrast door een groepje zingende dames van BZN. Deze ontmoeting was de aanleiding voor het stimuleren van ee nieuwe Oekraïense uitgave van het boek 'Vergeet niet dat je vleugels hebt'. Onze werking is tussengekomen voor de auteursrechten. Het is de bedoeling om in het spoor van pater Bosmans de 'cultuur van het hart' te blijven promoten via zijn boeken, waarvoor men wegens de huidige economische situatie in Oekraïne niet veel kan vragen. De geringe opbrengst van deze boekenverkoop wordt volledig besteed aan sociale projecten. Zo is begin 2018 de groep 'Treba zhyty' (vertaald: 'we moeten leven') opgericht. Deze groep helpt mensen die een familielid verloren hebben tijdens de oorlog in Oost-Oekraïne.

Chervonograd: onze humanitaire kantine anno 2018

Dankzij milde giften kan onze sedert 2014 opnieuw opgestarte gaarkeuken nog altijd tijdens de weekdagen zorgen voor warme maaltijden voor een vijftigtal hulpbehoevenden, meestal alleenstaande bejaarden en enkele psychiatrische patiënten. We zorgen voor de betaling van de ingrediënten voor de warme maaltijden en de medewerkers (kokkin, boekhoudster en één dienster). Wil u bijdragen tot dit project, dan kan u een financiële gift overmaken op de rekening van het 'Oekraïne-Project-Edegem' vzw met rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 en de vermelding 'Warme maaltijden Chervonograd'. Elke gift, hoe klein ook, is belangrijk, temeer daar dergelijke projecten niet in aanmerking komen voor buitenlandse subsidiëring. Met slechts 2 euro draagt men reeds bij tot de maaltijd voor één bejaarde en de eventuele surplus kan besteed worden aan de betaling van andere facturen, zoals elektriciteit, water en zeer minimale verwarming bij zeer lage temperatuur. In Oekraïne kan het 's winters veel graden onder nul gaan.

Tijdens de zomervakantie van dit jaar is dit humanitair initiatief in Oekraïne extra in de verf gezet door een internationale meisjesstudentengroep, onder leiding van Teresa Trelles en samengesteld uit een tiental studenten van ons land en Oostenrijk. Ze hebben er bejaarden geholpen, ze hebben Engelse les gegeven aan een 200-tal kinderen, verspreid over verschillende groepen, enz. Hun aangekondigde belangloze inzet op totaal vrijwillige basis was volgens Roman Oliarnyk, de projectleider van deze humanitaire kantine, in deze Oekraïense context ongeloofwaardig tot op het moment inderdaad en metterdaad deze jonge mensen te hebben 'bezig gezien', niet te goed om allerhande klusjes (kuisen, verven, opruimen, enz.) gratis op te knappen bij ouderen thuis. Proficiat aan al deze jonge mensen, die uit hun comfortzone getreden zijn om gedurende een week de confrontatie aan te gaan met extreem arme medemensen en deze concreet te helpen. Hun voorbeeld verdient navolging!

Spina-bifidaproject anno 2018: 2 jaar na de situatieverkenning

Voor de evolutie van dit project wordt verwezen naar de beschrijving eerder op deze website. De voorzitter van de Oekraïense oudervereniging, Mariana Kosmanniuk, woonde samen met haar dochtertje (die spina bifida heeft), van 23 tot 27 juli het zogenaamde jaarlijkse 'Onafhankelijkheidskamp' bij, georganiseerd door de spina-bifidavereniging in Slovakije. Naar aanleiding hiervan is dr. Frantisek Horn, de coördinator van het spina-bifidaprogramma in Slovakije, bereid gevonden om zijn expertise over te brengen naar Oekraïne.

In samenwerking met dr. Oksana Boyarchuk wordt nu de organisatie van een specifieke training voor Oekraïense ouders met kinderen met deze beperking voorbereid voor het najaar. Er is ook nog het probleem van het specifieke medisch materieel, noodzakelijk voor de catherisatie en de intestinale reiniging, dat niet verkrijgbaar is in Oekraïne. Dit toont aan hoe moeilijk het toch is om sommige projecten van de grond te krijgen, ondanks de grote inzet van sterk betrokkenen. Daarom verdienen ze ongetwijfeld onze blijvende aanmoediging.

Hulpgoederenactie 23 augustus 2018

Al voor de vierde keer dit jaar mocht er een dubbele grote vrachtwagen met hulpgoederen worden geladen voor de centrale stapelruimte te Novovolynsk. Van daaruit vertrekken hulpgoederen naar diverse verenigingen, zoals een vereniging voor gehandicapten, en instellingen, zoals een zeer pover uitgerust psychiatrisch ziekenhuis. Zodoende bereiken we zeer kwetsbare of 'stemloze' mensen in diverse regio's in Oekraïne, gaande van dichtbij de Poolse grens (West-Oekraïne) tot niet ver van de Russische grens (Oost-Oekraïne), waar nog altijd wordt gevochten en de nood bij mensen die op de vlucht zijn, erg groot is.

Elke lading heeft bijna altijd iets speciaals. Deze keer was er enige onrust omdat de chauffeur met vrachtwagen er niet daags voordien was, zelfs nog niet op de afgesproken dag van de lading om 8u 's morgens. Rond 8.20 u. reed onze voorzitter totaal onverwacht achter de betrokken chauffeur in Edegem en kon ze hem direct ter plaatse leiden, tot grote verrassing en vreugde van voornamelijk de vrijwilligers, actief van 'het eerste tot het laatste uur', met name Maria Bettens, Louis Van Eester, Eric De Meyere en Bart Baeten. Ook andere laders komen tegenwoordig al wat vroeger dan 9u.


Het laden is uiteraard 'mannenwerk'. Deze keer telden we 18 laders, die zich weer sterk hebben ingezet en erin geslaagd zijn om meer dan 15 ton hulpgoederen in minder dan vier uren te stapelen in de vrachtwagen. Het was deze keer geen gemakkelijke opgave wegens de vele onregelmatige grotere of soms zwaardere stukken, zoals elektrische bedden, rolstoelen, fietsen, enz. We zijn God en al onze vrijwilligers - ook degenen die alles 'verzendingsklaar' maken, wat dan weer vooral 'vrouwenwerk' is - zeer dankbaar en ongetwijfeld ook em. prof. en mevr. Roland Van der Elst - Callebaut voor het af en toe sponsoren van dit vervoer, zoals weer deze keer! Proficiat aan het adres van alle betrokkenen!

Hulpgoederenactie 21 juni 2018

We mochten ons verheugen - na amper twee maanden - op een nieuwe zending, die sterk te danken is aan de grote lading matrassen, krukken, toiletstoelen, rolstoelen en looprekjes. Dat zijn allemaal zeer gegeerde hulpgoederen, vooral voor de kansarmen, die thuis verblijven of in extreem pover uitgeruste instellingen, o.a. psychiatrische ziekenhuizen. Grote hoeveelheden hulpgoederen van de nabije omgeving worden door sterk gemotiveerde vrijwilligers gratis opgehaald. We zijn ook zeer blij met onze ladersgroep van vrijwilligers met allerlei professionele achtergronden, die meer en meer getraind of gespecialiseerd geraken in dit onbetaalde werk, hetwelk toch niet zo eenvoudig is.

Vanzelfsprekend is er ook de groep van wekelijkse vrijwilligers in hangar 42 die ervoor zorgen dat de goederen klaargemaakt worden voor de verzending, o.a. de 'grote stukken', zoals een onlangs geschonken medische onderzoeks- en behandelingstafel. Wie stopt met zijn medische praktijk of eventueel een medisch (weliswaar nog goed functionerend) toestel vervangt door een meer up-to-date exemplaar, mag altijd eens denken aan een veel minder bemiddelde collega in Oekraïne, die hij/zij hiermee zeer gelukkig maakt. Hiermee doen we graag een oproep tot professionele solidariteit, welke denkbaar is in vele beroepssectoren waar men het zich kan veroorloven om nog kwalitatief goede toestellen te vervangen door meer optimaal functionerende exemplaren.

Indien de dubbele grote vrachtwagen al rond 11.15u geladen was tot aan de nok, is dit niet alleen te danken aan de stiptheid van de chauffeur, maar ook aan de werking van enkele vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op paletten klaarstaat tot bij de poort en het laden nu al om 8.30u is gestart.

Proficiat voor zoveel inzet en bijzondere dank aan alle betrokkenen! Ten slotte hebben we langs dhr. Christiaan Stoop, ereconsul van Oekraïne, mogen vernemen dat deze lading voor een belangrijk deel zal gesponsord worden door "Rotary Antwerpen-Oost". Zo kan het O.P.E. vzw ook zijn andere belangrijke projecten in Oekraïne blijven mogelijk maken. Hartelijk dank!Een nieuw project in de medische sector op komst?

In voorbereiding van een prospectiebezoek in juli 2018 van mevr. Ann Olieslagers, docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, en in aansluiting bij contacten in dit verband van onze voorzitster met de directeurs van twee grote verpleegstersscholen in Oekraïne, vond op 6 april een vergadering plaats op het regionaal departement voor volksgezondheid in Ternopil.

In aanwezigheid van dr. V. Bohaychuk, het hoofd van dit departement, en dr. Ihor Vitenko namen ook directeur Liubomyr Bilyk van de verpleegstersschool in Chortkiv, en directeur Petro Maur van de verpleegstersschool in Kremenets deel.

De toekomst zal uitwijzen in welke mate deze contacten zullen leiden tot studentuitwisseling en stages. Deze kunnen bijdragen tot de 'overdracht van expertise' en een ruimere kijk en leerrijke ervaringen over de eigen landsgrenzen.

Garageverkoop 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni vond er in de Kapenbergstraat te Mortsel een garageverkoop plaats, mede ten voordele van onze projecten. Deze actie bracht een mooi bedrag van 340 euro op. Veel dank aan alle vrijwilligers die deze garageverkoop mogelijk gemaakt hebben.

Aandacht voor OPE vzw in de Edegemse kerken

Tijdens de weekeindes van 26-27 mei en 3 juni was er aandacht voor onze vereniging in de zondagsvieringen van respectievelijk de centrumparochie (OLV-Lourdesbasiliek en Sint-Antonius) en de parochies Heilige Familie en Sint-Jozef.

Graag danken wij heel hartelijk de pastoor en de andere voorgangers, de drie parochiegemeenschappen en in het bijzonder al wie mee "zijn duitje" in de bruine enveloppen heeft gedaan. Het totale bedrag van 1.783 euro komt integraal ten goede van onze projecten voor de meest kansarmen in Oekraïne.

Gebedsmoment 8 mei 2018 (volgende bijeenkomst: 13 november 2018)

Naar goede gewoonte ging ons halfjaarlijkse gebedsmoment weer door in onze Sint-Jozefkerk om 19.30u in Edegem. Ondanks de voor velen van ons zeer drukke meimaand mochten we weer een veertigtal deelnemers, onder wie enkele nieuwkomers, verwelkomen. Het thema werd verduidelijkt op de kaft van het bijhorende 'gebedsboekje'. Vrede op aarde vraagt eerst vrede in onszelf. Hoevelen onder ons voelen zich tegenwoordig niet onrustig, depressief, bang voor de toekomst, enz.? In de Bijbel staat wel 365 keren: "Vrees niet!" Zei Jezus niet vaak tegen zijn apostelen, en nu ook tot ons: "Vrede zij met u!"? We bleven even stilstaan bij de concrete vertaling hiervan in ons dagelijkse leven.

Onze eerstvolgende gebedsbijeenkomst gaat door op 13 NOVEMBER 2018. In deze bijzondere maand gedenken we onze overledenen. Wij zullen dit in het kader van onze Oekraïnewerking heel speciaal doen voor al onze overleden vrijwilligers tijdens ons 25-jarig bestaan. Hiervoor worden dan ook de nabije familieleden uitgenodigd. Later volgt meer info.

Hulpgoederenactie 26 april 2018

Dankzij de vele geschonken hulpgoederen mochten we dit jaar al voor de tweede keer een grote lading sturen naar Oekraïne. Naast de gewone artikelen, zoals kleding, schoenen, schoolgerief, keukengerief, speelgoed, lakens, dekens, handdoeken, looprekjes, rolstoelen, enz., kregen we onverwacht een honderdtal matrassen, veel krukken en toiletstoelen. Vanuit Oekraïne bereikt ons de jongste tijd vanuit verschillende hoeken een bijzonder grote vraag naar lakens, dekens, (bad)handdoeken, wasproducten en hygiënische producten, zoals continentiemateriaal. Dit houdt verband met de zeer benarde levenssituatie(s) en met de erbarmelijke toestanden in de instellingen voor kansarme patiënten, vooral voor de psychiatrische patiënten.

Bovendien willen we langs deze weg ook iedereen van harte danken, namelijk de schenkers, maar ook al wie betrokken is bij het inpakken van zoveel hulpgoederen in dozen en het 'verzendingsklaar' maken van grote stukken, het veelvuldig ophalen van bijzonder grote hoeveelheden, alle laders en ook de organisatorisch betrokkenen, zowel hier als in Oekraïne. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de milde sponsor van dit transport, met name em. prof. en mevr. Roland Van der Elst - Callebaut. Inderdaad, een lading is slechts mogelijk dankzij vele vrijwilligers. We waarderen ook de goede medewerkering van de Edegemse politie. Een Vlaams spreekwoord zegt: "Vele handen maken licht werk", al is het voor bepaalde vrijwilligers en op bepaalde dagen toch wel 'hard werken'! Proficiat voor zoveel sterke en continue inzet!

Belangrijk is ook dat onze hulpgoederen in Oekraïne terecht komen in 'goede handen'. Hiervoor zorgt vooral de zeer gedreven en betrouwbare medewerkster Tania Karpeniuk van 'Caritas Novovolynsk'. Op onze aanwijzingen zorgt zij voor de nodige spreiding van onze hulpgoederen aan diverse instellingen en verenigingen, verspreid over verschillende regio's in Oekraïne tot aan de grens van de conflict- of oorlogszone. De dankbrieven achteraf bewijzen eens te meer dat onze aanduidingen van bestemmelingen, van wie we intussen al velen persoonlijk kennen, opgevolgd worden. Met een dankbaar hart mogen we dan terugkijken naar onze hulpgoederenactie, welke weer een beetje licht kan brengen in het weliswaar soms harde bestaan van kansarmen in Oekraïne. Dankjewel in hun naam!

Wondzorgproject anno 2018

In het kader van de opvolging van het wondzorgproject is dr. Ihor Vitenko (op eigen kosten) in de maand april opnieuw naar Oekraïne gereisd. Dankzij een milde schenker heeft hij twee VAC-pompen kunnen meenemen voor het 'hospitaal voor veteranen' in Chlemlnytskyj, dat onder de leiding staat van dr. Volodymyr Truchkovskyj.


Spina-bifidaproject anno 2018

Op zaterdag 21 april 2018 organiseerde "Child-Help International" in Antwerpen een informatiedag over trainingen om nierinsufficiëntie bij kinderen te voorkomen en om continentie te beheren. Onze voorzitster had het genoegen om daags voordien samen met Eveline Matthieu, één van onze vrijwilligsters, dr. Oksana Boyarchuk, pediater en hoofd van het departement kindergeneeskunde in het Regionaal Ziekenhuis in Ternopil, en dr. Kataryna Glushko, doctor in de verpleegkunde, te mogen verwelkomen. We mochten onze Oekraïense genodigden vergasten op een culturele uitstap in de stad Antwerpen. Tijdens het souper konden ze kennis maken met verschillende deelnemers aan deze internationale bijeenkomst, vooral met dr. Carla Verpoorten, neuropediater en specialiste op het vlak van spina bifida, en met dhr. Pierre Mertens, de zeer gedreven directeur van Child Help International. Die organisatie heeft een sterke band met de Internationale Federatie voor Spina Bifida.

Twee jaar voordien is dhr. Mertens trouwens samen met onze voorzitster de situatie in Oekraïne gaan verkennen op aansporing van dr. Ihor Vitenko, onze projectleider voor het project rond wondzorg. Pierre Mertens had onze Oekraïense deelnemers uitgenodigd voor deze leerrijke en sterk op de praktijk gerichte bijeenkomst. Mevrouw Myleen Christiaens, een verpleegster o.a. gespecialiseerd in spina bifida, leverde hiertoe eveneens een belangrijke bijdrage.

Op 21 april werd onze voorzitster 's avonds verwacht voor de receptie in 'Elzenveld'. Zo kon ze zich ook bij de Oekraïense deelnemers vergewissen van het resultaat van deze informatiedag en de mogelijke concrete opvolging ervan in Oekraïne. Beiden waren zeer tevreden, maar wensten enige praktische training, vooraleer nu echt aan de slag te kunnen gaan en een gespecialiseerd medisch kabinet voor kinderen met spina-bifida te kunnen openen in Oekraïne. Hoopvol is dat er zich al concrete trainingsmogelijkheden aftekenden, zowel voor de pediater als voor de doctor in de verpleegkunde, in respectievelijk Duitsland en Tsjechië. Uiteraard diende de concrete organisatie daarvan nog verder te worden besproken.

Het korte allereerste bezoek aan ons land eindigde op 22 april met een stadsbezoek aan Brussel in het gezelschap van Evelyne Matthieu, een prima gids. Het verdere verloop van dit project ligt nu in Oekraïense handen, niet alleen in deze van de professionelen in de medische wereld, maar minstens evenzeer in die van de ouders van kinderen met spina-bifida. Die ouders hebben namelijk een oudervereniging opgericht, 'Light of Spirit', onder de dynamische leiding van hun voorzitster, Mariana Kosmanyuk.

We wensen hen alleszins het allerbeste, in eerste instantie dan voor een betere toekomst voor de spina-bifidakinderen in Oekraïne!

Voor meer foto's en info in het Oekraïens, klik hier voor de Facebookpagina van Light of Spirit , hier voor de website van deze oudervereniging en ook nog hier.

Hulpgoederenactie 22 februari 2018

Onze eerste zending van dit jaar verliep zeer vlot. Dankzij de goede assistentie van Eric De Meyere waren de parkeerborden door de politie tijdig en goed geplaatst. De chauffeur met de dubbele vrachtwagen was er ook daags voordien, zoals gevraagd. Zo zijn we zeker dat hij niet geconfronteerd wordt met een onverwacht oponthoud 's morgens vroeg en dat we tijdig kunnen starten met het laden. Het startsein is om 9 uur, maar meestal zijn er al vrijwilligers actief rond 8.30u of nog vroeger om alles in gereedheid te brengen voor het onmiddellijk laden van de prioritaire stukken of dozen, die zeker mee moeten.

We mochten weer rekenen op voldoende vrijwilligers, die zowel uit Edegem als uit verder gelegen gemeenten komen. Maria Bettens en Louis Van Eester, de verantwoordelijken in de hangar, zijn niet alleen harde 'vrijwilligerswerkers' gedurende de week (die veel meer 'vrijwilligersuren' kloppen dan de gekende openingsuren), maar zorgen bij de lading ook telkens voor de nodige versnaperingen. Hun bakkerstalent of specialiteit wordt tijdens de koffiepauze - wanneer de vrachtwagens ongeveer halfvol zijn - zeer gewaardeerd! Het stapelen van onregelmatige stukken is niet eenvoudig. Een zeer goed op elkaar ingesteld duo zorgt dat wel alles goed terechtkomt!

Dankzij de grote inzet van al onze vrijwillige medewerkers op een toch wel zeer koude voormiddag was de dubbele vrachtwagen op drie uren tijd volgeladen tot aan de nok. Tot onze grote vreugde kon de chauffeur rond 12 uur vertrekken. Een welverdiende proficiat aan al onze vrijwilligers: de laders vanzelfsprekend, maar zeker ook al wie er weer voor heeft gezorgd dat dit mogelijk was, namelijk onze overwegend vrouwelijke sorteerders en inpakkers die wekelijks, zelfs bij de vriestemperaturen, op post zijn in de hangar. Daarnaast zijn er de ophalers van lege dozen (om in te pakken) en ander gerief (binnen redelijke afstand van Edegem) op te halen. Ook dank aan al de schenkers van kwalitatief goed en nuttig materiaal, dat in Oekraïne zeer sterk gewaardeerd wordt. Laten we niet vergeten dat Oekraïne op de ranglijst van OESO voorkomt als behorend tot de tweede categorie van armste landen wereldwijd!

Spina-bifidaproject: anno 2017

Toen we er in 2011 in slaagden om Anastasya te laten overkomen voor een meer adequate medische behandeling, droomden we ervan om deze kans ook aan te reiken aan alle 'achtergebleven' kinderen met een gelijkaardige beperking in Oekraïne. Het was dus belangrijk om de nodige medische expertise te kunnen overbrengen naar Oekraïne. Vlugger gezegd, dan gerealiseerd!

In 2016 nam dr. Ihor Vitenko, de projectleider van ons wondzorgproject, het initiatief om terug contact op te nemen met de heer Pierre Mertens, de stuwende kracht van de Internationale Federatie van Spina Bifida en de huidige directeur van Child Help. Samen met onze voorzitter leidde een eerste vergadering onmiddellijk tot de concrete afspraak om nog in hetzelfde jaar een verkenningsreis te organiseren naar Oekraïne. Met drie - de heer Pierre Mertens, dr. Ihor Vitenko en onze voorzitter - werd de daad bij het woord gevoegd. Hieronder op deze pagina vindt u nog het verslag van deze reis.

Uit deze reis bleek eens te meer de dringende nood aan een gespecialiseerde medische training, te organiseren in samenwerking met de Internationale Federatie van Spina Bifida. Na onze reis hebben sterk gemotiveerde Oekraïense moeders van kinderen met deze beperking de handen in elkaar geslagen en zeer hard gewerkt aan de oprichting van een thans officieel erkende oudervereniging, 'Light of Spirit' genaamd, onder de leiding van de zeer dynamische voorzitster, mevr. Maryana Kosmanyuk.

Deze vereniging zal niet alleen het medische aspect, maar ook alle andere aspecten van deze problematiek ter harte nemen. De eerste bijeenkomst voor de overdracht van medische expertise, in samenwerking met de Internationale Federeatie van Spina Bifida, is nu gepland voor april 2018.

Veel geduld, moed en volharding (om allerlei onvoorziene hindernissen uit de weg te ruimen) zijn voor de sterk betrokkenen vaak onmisbaar om in Oekraïne een structureel project, zeker in de welzijnssector en dan nog voor een minderheidsgroep, van de grond te krijgen. Maar de aanhouder wint! En we zijn ervan overtuigd dat de vereniging 'Light of Spirit' een belangrijke rol zal spelen in het creëren van hoopvolle toekomstperspectieven voor de kinderen met Spina Bifida in Oekraïne.

Kerstmarkt Molenveld: 17 december 2017

Op 17 december vond op het binnenplein van 'de Schrans' (Molenveld, Edegem) een kerstmarkt plaats. Ook vrijwilligers van onze vereniging baatten daar een stand uit. Wie kwam proeven van bijzondere Oekraïense drank en versnaperingen, en van onze zelfgemaakte soep, steunde onze goede doelen in Oekraïne, steeds gericht op de meest kwetsbare groepen: kinderen die honger lijden, bejaarden die geen verwarming hebben, patiënten die de broodnodige medicatie niet kunnen aankopen, enz. Dank aan alle vrijwilligers en bezoekers voor de onmisbare hulp!

Hulpgoederenactie 1 december 2017

Op 1 december 2017 vertrok een nieuwe zending hulpgoederen naar Novovolynsk. Toch verliep het ook ditmaal niet zonder stress, zeker niet voor de organisator. De afgesproken lading op donderdag 30 november kon niet plaats vinden wegens panne aan de vrachtwagen. De optie om een vervangwagen te zoeken, bleek niet haalbaar. Dan maar verschuiven naar vrijdag 1 december. Deze verandering van datum bracht echter mee dat sommige vrijwilligers-laders verstek moesten geven. De aanvankelijk sterke groep werd dan nog eens gereduceerd, toen de vrachtwagen niet op vrijdagmorgen opdaagde, maar slechts rond de middag zou aankomen.

Godzijdank stonden nog acht mannelijke en twee vrouwelijke vrijwilligers klaar voor de lading. Het lange wachten werd wat verzacht dankzij een verrassend aperitiefje van Hugo Geerts. Ook de lekkere zelfgemaakte chocoladepudding van Maria Bettens en de smakelijke cake van Louis Van Eester zorgden voor de bijkomende versnaperingen. Het laden is rond 13.30u kunnen starten. Na drie uur was de vrachtwagen geladen. Een meer dan verdiende proficiat aan deze kleine groep laders, die een ontzettende prestatie heeft neergezet in een record tempo, zonder enige onderbreking.

Onze dank gaat ook uit naar de Edegemse politie, die ervoor zorgde dat de parking voor hangar 42 op enkele uitzonderingen na vrij was. Een wagen in de straat zorgde wel voor bijna onoverkomelijke hinder, die dankzij de acrobatische toeren van de vrachtwagenchauffeur toch is kunnen worden opgelost zonder politionele interventie.We wensen eveneens zeker zeer oprecht prof. em. en mevr. Van der Elst - Callebaut te danken voor hun sponsoring van dit vervoer.

Eind goed, al goed. De goederen zijn op 5 december goed aangekomen in Novovolynsk, ons centrale distributiecentrum, van waaruit we hulpgoederen verspreiden naar verschillende regio's in Oekraïne. De verantwoordelijken van dit centrum, directeur V. Kmet, en zijn medewerkster Tania Karpeniuk, ons gevraagd hun oprechte dank te willen overbrengen aan alle kranige vrijwilligers-laders.

Ontbijt ten voordele van onze sociale projecten: 1 november 2017

Op dinsdag 1 november 2017 tussen 10u en 14u vond in de Kaleidoscoop in Mortsel een ontbijt plaats ten voordele van onze sociale projecten. Er werd een assortiment aan broodjes, beleg en gebak, koffie, thee, fruitsap en chocolademelk aangeboden. Een dertigtal aanwezigen genoten van het lekkere ontbijtbuffet en de gezellige familiale sfeer. Veel dank aan alle gasten, en in het bijzonder aan initiatiefneemster Luce Plinke en aan Ria Ceulemans en Maria Bettens voor hun onmisbare hulp!Gebedsmoment: 3 oktober 2017

Ons volgende halfjaarlijkse gebedsmoment gaat door op 3 oktober 2017 vanaf 19u30 in de Sint-Jozefskerk van Edegem. We zullen er even stilstaan bij de uitnodiging om ons met God te laten verzoenen (2 Kor 5, 20). Soms kan deze uitnodiging best confronterend zijn. Bij onze christelijke overtuiging hoort dat we permanent barmhartig en mild dienen te zijn, dat we anderen moeten durven vergeven, maar hoe doen we dat? En durven wij ook bij tegenslagen aanvaarden en belijden dat God met ons is? Ons met God verzoenen, betekent groeien in een steeds sterker wordende vriendschapsrelatie met God. Op dit gebedsmoment willen wij alvast samen om Jezus' steun en om onze verzoening met God bidden. U bent allen van harte welkom.

Aangezien uitzonderlijk onmiddellijk op dit gebedsoment een vergadering volgt voor de leden van ons Contactforum, blijft alleen voor de niet-leden van dat overlegorgaan de kans tot een gezellig samenzijn in 'De Schrans'.

Rommelmarkt Edegem: 3 september 2017

Maria Bettens, Brigitte Poth en Martine Vekemans baatten op de rommelmarkt van Edegem van 3 september 2017 een stand uit voor het O.P.E. Juweeltjes, boeken, cd's en nog zoveel andere kleine zaken brachten buiten verwachting heel wat centjes in het O.P.E.-laatje. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar!

De opbrengst komt ten goede aan het project van de gaarkeuken voor de meest-kansarmen in Chervonograd. O.P.E. maakt het mogelijk dat een vijftigtal, vooral alleenstaande bejaarden en zieken, één warme maaltijd per weekdag krijgen. Vooral namens deze kansarmen danken we dit vrijwilligerstrio en wensen hen van harte proficiat!

Hulpgoederenactie: 31 augustus 2017

Dankzij de milde en talrijke schenkers van hulpgoedeeren en de medewerking van kranige vrijwilligers konden we dit jaar al voor de vierde maal op rij een dubbele grote vrachtwagen met hulpgoederen verzenden naar onze centrale verzamelplaats in Novovolynsk. Gelegen in West-Oekraïne, niet ver van de Poolse grens, vertrekken van daaruit heel wat hulpgoederen naar Oost-Oekraïne, de andere kant van het land. In die streek wonen immers vele interne vluchtelingen die het oorlogsgeweld in de oostelijke regio ontvluchtten.

Ondanks de sterke voorbereiding zorgt elke lading de jongste tijd voor een zekere spanning wegens onverwachte problemen die op het allerlaatste moment opduiken. Godzijdank konden zij tot nu toe steeds worden opgelost, zo ook weer dit keer.

Deze keer was het laden moeilijk omwille van het grote aantal zeer goede, soms erg grote rolstoelen en degelijke looprekjes, die in Oekraïne zeer gegeerd zijn. Gelukkig mochten we weer rekenen op onze twee kernen van 'specialisten-laders', Bart Scholiers en zijn zoon Matsen enerzijds, en Jo Vermeiren met zijn schoonbroer Hugo De Pretere, sterk geholpen door Johan Segers anderzijds. Samen met een tiental aanbrengers van hulpgoederen, onder wie ook een sterk familiegroepje (drie broers en een schoonbroer), gestimuleerd door één van hen, Jos Geerts, zorgden zij ervoor dat de klus op een drietal uren geklaard was. Ook de onmisbare assistentie van Eric De Meyere bij de organisatie vooraf en zijn voorbereiding daags voordien samen met Louis Van Eester dienen vermeld. Voor de koffiepauze was er lekker zelfgemaakt gebak voorzien door Louis Van Eester en Maria Bettens.

Proficiat aan alle laders! Dank voor zoveel onmisbare inzet!

Verdeling hulpgoederen van juni 2017

Op 22 juni 2017 vertrok een dubbele vrachtwagen met hulpgoederen vanuit Edegem naar Novovolynsk in Oekraïne. Op 28 juni kwam die vrachtwagen daar aan. Ondertussen vernamen we ook de concrete verdeling van die hulpgoederen. Voor een verslag daarvan, kan u HIER klikken.

Een speciaal zomerkamp in Zarvanytsia: 10 - 21 juli 2017

Zoals het voorbije jaar stonden onze vrijwilligers Rita Driesen en Luce Plinke van 10 tot 21 juli opnieuw in voor een taalkamp, dat georganiseerd werd in het college 'Znamennia' in Zarvanytsia.

Een veertigtal studenten had zich hiervoor aangemeld. In de voormiddag kregen ze Engelse les, op een zeer professionele wijze, in groepjes, onder leiding van Rita Driesen. In de namiddag was er sociale animatie, waarbij ook op een zeer ludieke wijze, de aangeleerde taalkennis van 's morgens geïntegreerd werd, dit onder leiding van Luce Plinke. Deze originele methode werd zowel door de verantwoordelijken als door de studenten sterk gewaardeerd. Bovendien wekt de sterke inzet van Rita en Luce, die telkens op eigen kosten naar Oekraïne reizen, grote bewondering op. Men hoopt dan ook te mogen rekenen op hun onmisbare medewerking volgend jaar. Veel dank!

Op zoek naar een rendabel project voor Brody: samenwerking met SCV

Op onze reis naar Oekraïne, tijdens dewelke we ook het ’Reïntegratiecentrum voor ex-gedetineerden’ in Brody en het ‘Opvangcentrum voor ontheemden’ bezochten , volgde snel een werkbezoek in ons land met het oog op het helpen opstarten van een rendabel project, dat zou kunnen bijdragen tot de autonomie van dit zeer waardevol sociaal project. Door bemiddeling van onze coördinator werd een contact gepland tussen dhr. Ihor Hnat, de leider van dit complexe project in Brody, dat onder meer een schrijnwerkerij omvat als kans voor de ex-gedetineerden om een beroep aan te leren, en dhr. Willy Peeters van het SCV (Senior Consultants Vlaanderen) dat de start van jonge bedrijfsleiders op een deskundige manier begeleidt. Het werd een zeer vruchtbaar onderhoud, dat binnen de kortste tijd, meer precies in de week van 11 juli, gevolgd werd door een werkbezoek van dhr. Willy Peeters aan dit project in Brody. Dit werkbezoek ter plaatse heeft al geleid tot een volgende concrete stap. Het is nu aan Ihor Hnat om een ’business plan’ op te stellen. Hopelijk wordt het een succesverhaal!

Prijs van verdienste vanwege de gemeente Edegem: 11 juli 2017

Het gemeentebestuur Edegem lauwert naar jaarlijkse gewoonte een persoon of een vereniging voor haar bijzondere verdiensten. Een niet-partijgebonden jury, samengesteld uit de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden en twee onafhankelijke personen, stellen een kandidaat voor. Dit jaar werd, tot onze grote vreugde, onze vereniging uitgekozen voor de ‘prijs van verdienste’, met een financiële beloning van 1.500 euro. Tevens kregen we de kans om in een notendop de specifieke kenmerken van onze organisatie en de vijf niveaus van onze werking voor te stellen aan een talrijk en aandachtig publiek. 11 juli 2017 zal ons dan ook als een memorabele datum bijblijven. Een herinnering hieraan staat op het pleintje bij de Sint-Antoniuskerk in Edegem.


Twee vacuümpompen en medisch materieel voor een vijftal ziekenhuizen: juli 2017

In het kader van ons project rond wondzorg kochten we in juli 2017 opnieuw twee vacuümpompen aan. Die worden geschonken aan respectievelijk het hospitaal voor veteranen in Chmelnytskyj en aan een ziekenhuis in Rivne of Zbarazh. Om de VAC-therapie te kunnen toepassen is echter ook bijkomend medisch materiaal (zoals ontsmettingsmiddelen en verbanden) nodig. Voor kansarme patiënten is dat onbetaalbaar. Daarom kochten we ook medisch materiaal aan, bestemd voor de ziekenhuizen van Chmelnytskyj, Kremenets, Chortkiv, Kamenetd Podilskyj en Mariupol.

In augustus gaat dr. Ihor Vitenko weer op eigen kosten naar Oekraïne voor de opvolging van dit wondzorgproject. Hij gaat er de toepassing van de VAC-therapie met de geschonken vacuümpompen in diverse ziekenhuizen controleren.

Hulpgoederenactie 22 juni 2017

Al ging het deze keer wel volgens ons gewoon ‘samenwerkingspatroon’, namelijk met onze contactpersoon Mevr. Tania Karpeniuk van Caritas Volyn (die zorgt voor de nodige regeling met de transportfirma), toch kwam er weer een bijzonder ‘zwaar aspect’ bij kijken: het laden van een dertigtal nog zeer goede bedden met een gewicht van 130 kg per stuk. Gezien de schrijnende nood aan bedden, vooral in Oost-Oekraïne, (waar het grootste aantal van deze bedden voor bestemd is) konden we het niet over ons hart krijgen om dit mooie aanbod van de ‘Woonzorgmanager’, Mevr. Ida Verleyen, van het Sint-Bavo GZA Zorg en Wonen van Wilrijk te weigeren. Dit groot aantal bedden mocht uiteraard niet te vlug opgehaald worden omwille van de beperkte ruimte in de stapelruimte of hangar 27.

Dankzij de hulp van een vijftal zeer gedreven laders slaagden we erin om deze vracht slechts daags voor het laden van onze zogenaamde ’20 tonner’ naar Edegem te halen. Alles verliep zeer vlot, al bracht de aangekondigde uitzonderlijke hoge temperatuur mee dat het afgesproken ‘startsignaal’ voor het laden van de vrachtwagen wel tweemaal veranderd is. Dankzij de grote flexibiliteit van onze laders en de uitzonderlijk hoge opkomst voor deze ‘zware opdracht’ is het allemaal zeer goed verlopen, al heeft de organisatie ervan toch weer voor onverwachte hoge spanning gezorgd.

Rond 11.30 u. was de dubbele camion weer tot aan de nok vol geladen met niet alleen meer dan 30 mechanische bedden, maar ook nog tal van dozen met hulpgoederen. Op dinsdag 27 juni is alles goed aangekomen in Novovolynsk. Met een bijzondere grote dank aan al onze (onbetaalde) laders, zonder uiteraard Prof. Em. en mevr. R. Van der Elst – Callebaut te vergeten, die weer de grote dubbele vrachtwagen volledig hebben gesponsord.

Een bijzondere zesdaagse voor vrijwilligers in Oekraïne: 15-20 mei 2017

Van 15 tot 20 mei 2017 gingen enkele vrijwilligers van het O.P.E. (op eigen kosten) op reis naar Oekraïne. Ze bezochten daar enkele projecten van het O.P.E. Tijdens de reis werden de steden Lviv, Chervonograd, Brody, Zarvanytsya en Ternopil aangedaan. Een uitgebreid reisverslag vindt u door HIER te klikken.
Gebedsmoment O.P.E.: 2 mei 2017

Hoe vreugdevol leven in een toch wel soms angstaanjagende wereld? Bij deze vraag stonden we even stil tijdens ons gebedsmoment op 2 mei in de St. Jozefkerk, Edegem. Kan de Blijde Boodschap ons helpen om vreugdevol en hoopvol te blijven, vooral wanneer we het moeilijk hebben, een dagje ouder worden of geconfronteerd worden met zoveel negatieve berichtgeving via de media? Het was een aangename bijeenkomst met een goede opkomst, die ook afgesloten werd met een gezellig samenzijn in 'De Schrans'.

Een zeer bijzondere lading hulpgoederen naar Mariupol: 7 april 2017

Op verzoek van en in samenwerking met Dr. Ihor Vitenko werd er deze keer een grote lading hulpgoederen, waaronder minstens een 15-tal bedden in goede staat, naar Mariupol gestuurd. Deze stad ligt niet ver van de oostelijke regio in Oekraïne, waar het al een drietal jaren oorlog is. Gezien de schrijnende toestanden, ook op medisch vlak, zowel voor gewonde soldaten als burgers, diende onze stapelruimte voor een groot deel als ‘tijdelijk onderdak’ voor hulpgoederen, door Oekraïeners opgehaald op diverse locaties, tot zelfs in Frankrijk toe. Ihor Vitenko zou deze keer ook zorgen voor de nodige laders en het vervoer, uitzonderlijk gesponsord door een Oekraïner.

De datum van aankomst van de chauffeur met de camion is echter tot driemaal toe veranderd. Dit zorgde uiteraard voor tal van moeilijkheden voor de planning, o.a. voor het ophalen van de bedden in West-Vlaanderen. Hierin zijn we dan toch geslaagd dankzij een soort van ‘acrobatische organisatie’ en de grote inzet en belangrijke hulp van enkelen van onze zeer bereidwillige Vlaamse vrijwilligers.

Met enkele Oekraïense laders, de onontbeerlijke medewerking van enkele Vlaamse laders, de nodige organisatorische ondersteuning vanuit onze hoek samen met de gewenste flexibiliteit, heeft de lading dan plaats kunnen vinden op 7 april. De lading vertrok voor een rit van wel 3.000 km. Het werd voor ons een transport om nooit te vergeten! Maar eind goed, al goed! Al is het zeker niet voor herhaling vatbaar omwille van de hiermee gepaard gaande (te) sterke spanningen voor de betrokken verantwoordelijken.

Twee vacuümpompen voor Mariupol: maart 2017

In maart 2017 werden twee VAC pompen en bijhorend medisch materieel geschonken voor de regio van Mariupol, gelegen niet ver van de conflictzone in Oost-Oekraïne.

Winterbar t.v.v. het OPE: 11 februari 2017

Op zaterdag 11 februari 2017 verzamelden ongeveer 300 bezoekers voor een prachtig vuurspektakel op de domeinen van de 85ste Scouts in Edegem-Elsdonk. Vijf zesdejaars van het Edegemse OLVE-college organiseerden daar namelijk een 'Song of Bubbles and Fire' ten voordele van ons Oekraïne-Project-Edegem. Vol enthousiasme en met de steun van een gemotiveerde achterban hadden Michaël Deneir, Tijs Defoor, Wouter Siebelinck, Andries Tjalma en Jens Defoor een geweldig programma voorbereid. Bij allerlei standen kon men terecht voor heerlijke soep, wraps en allerhande snacks, zowel als voor lekkere dranken. Een feeëriek lichtspel zorgde bovendien voor een prachtig effect. Kortom, het was een erg succesvol evenement. Op 22 maart konden de initiatiefnemers een cheque van maar liefst 3.115,85 euro overhandigen, die zij schonken ten voordele van de "sociale patrouille" in Lviv. Veel dank aan al wie zich belangeloos voor dit evenement inzette en zo onze projecten voor de Oekraïense hulpbehoevenden ondersteunde: zonder meer voorbeeldige inzet die navolging verdient! Proficiat!

Vacuümpompen voor ziekenhuizen in Chortkiv en Dniproperovsk

In het kader van ons medisch project rond wondzorg schonken we in januari 2017 een VAC-pomp aan het ziekenhuis van Chortkiv en ook één aan de Khalimovakliniek in Dniproperovsk.

Schenking Koninklijke Fanfare Sint-Rosalia vzw: 24 januari 2017

De Koninklijke Fanfare Sint-Rosalia vzw organiseerde op 24 januari 2017 een slotreceptie: na vele succesvolle jaren zette ze haar werking stop. Tijdens die receptie ontving het OPE echter ook goed nieuws. De Koninklijke Fanfare had namelijk ook aan het OPE gedacht, zo meldde de heer Koen Snyders. De vzw schonk ons zeer bruikbaar schoolmateriaal (rekenmachientjes) en kleding (regenjasjes, polo's, enz.) voor Oekraïne. Daarnaast schonken ze ons ook een chèque, waarmee we een volledig transport met een dubbele vrachtwagen naar Oekraïne kunnen bekostigen. Veel dank!Hulpgoederenactie 19 januari 2017

De eerste lading hulpgoederen van het nieuwe jaar vertrok op 19 januari 2017. Alles is zeer vlot verlopen ondanks de barre koude. Om 11u30 waren de twee wagens al geladen! Op dinsdag 24 januari werd alles gelost te Novovolynsk. Gezien de huidige humanitaire crisis in Oekraïne zijn degelijke hulpgoederen uiteraard meer dan welkom. Dank aan alle vrijwilligers!
Nieuwjaarsbrief OPE januari 2017

Ieder jaar stuurt het OPE een nieuwjaarsbrief met een overzicht van onze werking tijdens het voorbije jaar. Wie daarin geïnteresseerd is en deze brief niet zou hebben ontvangen, kan HIER klikken.

Eindejaarsconcert Jongerenorkest Perusica: 21 december 2016

Op woensdag 21 december om 20u organiseerde het Jongerenorkest Perusica een eindejaarsconcert in het Atrium van OLVE (Rombout Keldermansstraat 33, Edegem), mede ten voordele van het Oekraïne-Project-Edegem. Veel dank!

Verslag IDP-project

Van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 ondersteunde het OPE, mede met de hulp van de gemeente Edegem, een project van noodopvang voor interne vluchtelingen ('internally displaced persons') in Brody. Een verslag over dit project vindt u door HIER te klikken.

Benefiet voor OPE: 'Walsen op de waterlijn': 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 organiseerde 'tejater3d' in de Kaleidoscoop (Molenstraat 50, 2640 Mortsel) een theatervoorstelling ten voordele van het Oekraïne-Project-Edegem. Danni Heylen, Luce Plinke en Nicole Pellegroms speelden "Walsen op de waterlijn". Roger Van Ransbeek schreef de tekst en gaf speladvies. Ze zetten hun acteertalent zo in voor het goede doel. Veel dank!Hulpgoederenactie 24 november 2016

Op 24 november 2016 vertrok opnieuw een dubbele vrachtwagen naar Oekraïne. Proficiat aan al onze dappere vrijwilligers-laders uit Edegem, Mortsel, Schelle, Hove, Wijnegem, Rumst, Mechelen en Bonheiden! Veel handen maken het werk lichter! Dank ook aan de drie ijverige vrijwilligsters die op de laatste minuut nog zeer waardevol inpakwerk geleverd hebben. Veel dank gaat ook uit naar alle betrokkenen bij onze hulpgoederenactie: schenkers en aanbrengers van hulpgoederen, inpakkers, laders en de sponsor van deze vrachtwagen!

Leest u dit bericht en bent u bereid om ook eens mee te helpen laden, gelieve dan contact op te nemen met onze coördinator. Zij zal u met open armen ontvangen!

Een intensieve midweek in Oekraïne: 30 augustus - 1 september 2016

Onze coördinator ging van 30 augustus tot en met 1 september 2016 samen met Pierre Mertens, directeur van Child Help en 'global ambassador' van de Internationale Federatie voor Spina Bifida en Hydrocefalie, op werkbezoek naar Oekraïne in het kader van verschillende medische projecten. Zij schreven daarover elk een verhalend verslag. Lees meer door hier te klikken.

Gebedsmoment: 4 oktober 2016

Op dinsdagavond 4 oktober 2016 organiseerde het OPE in de Sint-Jozefkerk te Edegem-Molenveld opnieuw zijn halfjaarlijks gebedsmoment. Een veertigtal personen uit de drie parochies van Edegem en enkele omliggende gemeenten stond tijdens dit gebedsmoment stil bij de gelovige identiteit. Op het einde baden we speciaal voor vrede in Oekraïne en voor een blijvende goede samenwerking met onze partnerorganisaties.
Ophaling kledij bij C&A: 29 september 2016

Op 29 september mochten onze vrijwilligers bij C&A wel 9 paletten met kleding ophalen. Om deze grote lading naar Edegem te brengen is men een eerste keer met vier wagens met aanhangwagens gereden en daarna nog eens een keer met drie.

Beschikt u zelf ook over een aanhangwagen en bent u eventueel kandidaat om een volgende keer eens mee te rijden, laat het ons dan gerust weten. ‘Vele handen maken het werk licht’ en veel aanhangwagens maken een tweede rit overbodig.

Zonder de sterke inzet van deze zes vrijwilligers en vervolgens van de betrokken sorteersters en inpakkers in de hangar zouden de allerarmsten in Oekraïne alleszins heel wat kleding missen!

Oosterveldfeesten 25 september 2016

Naar jaarlijkse gewoonte mochten we op het einde van de Oosterveldfeesten in Wilrijk langsgaan om een keuze te maken uit de nog resterende onverkochte maar nog zeer bruikbare zaken voor minderbedeelden in Oekraïne. Hiernaast kregen we er allerhande mooie prullaria, die we doorgeven aan de vrijwilligers van het ‘Pand 66’ (Langestraat , 66, in Brugge) om te verkopen tot ondersteuning van hun humanitaire projecten in Oekraïne.

Hulpgoederenactie 22 september 2016

Hoewel de dubbele vrachtwagen er slechts met veel moeite en dankzij de hulp van onze OPE-vrijwilliger Eric De Meyere in slaagde de parking op te draaien, vertrok op 22 september 2016 toch een nieuwe lading van meer dan 16 ton hulpgoederen. Een gemotiveerde groep laders gaf het beste van zichzelf. Heel veel dank aan elk van hen!

De vrachtwagen reed naar Novovolynsk. 250 dozen daarvan gingen dit keer voor het eerst naar een Caritas-centrum in Berezhany, waar een dynamische en jonge ploeg voor de verdeling aan de meest noodlijdenden, onder wie ook oorlogsvluchtelingen, zal instaan. Bij sommige OPE-vrijwilligers is Berezhany nog bekend van een eerder bezoek in 2003, toen het OPE daar een bejaardentehuis ondersteunde.

Onze dank ook gaat ook uit naar prof. em. en mevr. R. Van der Elst – Callebaut, die het volledige vervoer sponsorden.

Waarom nog altijd een hulpgoederenactie?

Soms krijgen we wel eens de vraag waarom we nog altijd een hulpgoederenactie organiseren. Onze coördinator Liliane De Cooman-Bollaerts vertelt het u graag. Lees meer door hier te klikken.

Werkbezoek aan Oekraïne

Van 30 augustus tot en met 1 september 2016 ging onze coördinator op werkbezoek naar Oekraïne. Er werden onder andere vergaderingen belegd in het kader van het spina-bifidaproject. Een uitgebreide rapportering hierover volgt binnen enkele weken.

Zomerkamp te Zarvanytsia

In de tweede helft van juli 2016 trok OPE-vrijwilligster Rita Driessen voor een derde keer naar Zarvanytsia om er (geassisteerd door de Oekraïense Marijanka) Engelse les te geven aan een dertigtal 16- à 17-jarige meisjes. Dit jaar werd Rita vergezeld door Luce Plinke, ook vrijwilligster bij OPE. Zij stond er in de namiddag in voor de animatie. Deze Engelse taalcursus richtte zich ook tot kansarme meisjes. In een speelse context werkten ze allen aan hun kennis van het Engels. Door een kleine en kortstondige griepepidemie moest de cursus jammer genoeg enkele dagen vroeger dan gepland stopgezet worden. Een verslag van Luce Plinke zelf vindt u door HIER te klikken.

Warme maaltijden voor kansarmen in Chervonograd

De humanitaire kantine in Chervonograd werd in december 2014 opnieuw opgestart en draait weer op volle toeren. Tijdens de weekdagen bezoeken dagelijks 50 à 60 hulpbehoevenden de humanitaire kantine, goed voor gemiddeld 1100 maaltijden per maand. Het gaat vaak om alleenstaande bejaarden. Er zijn inderdaad nog altijd al te veel kansarmen die slechts met veel moeite overleven en voor wie een warme maaltijd een zeldzaamheid is. Het OPE zorgt voor de betaling van de medewerkers (kokkin, diensters, enz.) en de ingrediënten voor de warme maaltijden. De Brugse “Oekraïne-Werkgroep” heeft gezorgd voor de logistieke ondersteuning en de verfraaiing van de eetruimte.

Wil u deze kansarme bejaarden helpen, dan kan u een financiële bijdrage storten op ons rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 (BIC: HBKABE22) met vermelding "Warme maaltijden Chervonograd". Elke gift telt: met elke 2 euro kan één kansarme één dag van een warme maaltijd genieten. Door een maandelijkse storting van 44 euro voorziet u elke werkdag in één warme maaltijd voor iemand die anders misschien niets te eten heeft.

Begin januari (Orthodox Kerstmis) werd er een feestelijke maaltijd aangeboden aan de bezoekers van de gaarkeuken. Enkele foto's daarvan vindt u hierboven. Op 18 juli 2016 kwam projectleider Roman Oliarnyk verslag uitbrengen (zie foto rechtsboven).

Werkbezoek Ihor Hnat: sociale patrouille en project voor interne vluchtelingen

Op 7 augustus 2016 kwam projectleider Ihor Hnat opnieuw op werkbezoek naar Edegem. Hij kwam uitgebreid en gedocumenteerd verslag uitbrengen van zijn werk voor de sociale patrouille in Lviv. Deze slaagt er nog steeds in vele straatjongeren uit de prostitutie en de criminaliteit te houden.

Ihor Hnat begeleidt ook het project voor interne vluchtelingen dat we, mede met de steun van de gemeente Edegem, gesponsord hebben van april 2015 tot en met april 2016. 32 personen, van wie 17 kinderen, uit de regio's Donetsk/Luhansk en uit de Krim worden er opgevangen. Kinderen krijgen de kans om naar school te gaan, volwassenen begeleidt men naar werk. Ihor Hnat vond andere inkomstenbronnen om dit geslaagde project verder te zetten.

Spina-bifidaproject

In 2011 is het OPE – in samenwerking met anderen, zowel in Oekraïne als hier – erin geslaagd om Anastasya, een meisje met Spina-Bifida, dat in Oekraïne geen gepaste medische behandeling kon krijgen, naar België te laten overkomen voor de noodzakelijke begeleiding en ingreep. Niettemin hopen we een meer structurele oplossing in Oekraïne te vergemakkelijken. Daartoe was er op 27 mei en 31 juli 2016 voorafgaand overleg met Pierre Mertens, de directeur van de Internationale Federatie van Spina-Bifida. Eind augustus volgt nog een prospectiereis naar Oekraïne om er de mogelijkheden voor een meer adequate behandeling te onderzoeken, een oudervereniging te helpen oprichten en de samenwerking met partnerorganisaties uit te bouwen.

Medisch project voor wondzorg

Oost-Oekraïne wordt momenteel geteisterd door oorlog en geweld. Bijna één miljoen mensen moesten op de vlucht slaan. Er vielen vele gewonden, zowel onder militairen als onder burgers. Niet alleen voor slachtoffers van terreur en geweld, maar ook voor patiënten in andere regio’s van Oekraïne zet Ihor Vitenko, verpleegkundige-wondzorgspecialist en lid van ons contactforum, zich op vrijwillige basis in. Hij reist regelmatig (op eigen kosten) naar Oekraïne om er als vrijwilliger patiënten te verzorgen en Oekraïense dokters bij te scholen. Hij stootte echter op een gebrek aan degelijk verzorgingsmateriaal. Met name was er zeer dringend nood aan vacuümpompen om aan actieve wonddrainage te kunnen doen. Aangezien het bijkomende medisch verzorgingsmateriaal voor kansarme patiënten onbetaalbaar is, wordt ook daarvoor gezorgd.

Met de financiële ondersteuning van de gemeente Edegem en dankzij uw milde giften kon Ihor Vitenko een tiental degelijke tweedehands-vacuümpompen (ter waarde van 1.000 euro/stuk) aanbieden aan financieel noodlijdende ziekenhuizen, verspreid over Oekraïne (uitgezonderd de oorlogszone). Ihor Vitenko heeft tijdens zijn verblijven ook opleidingen gegeven aan Oekraïens medisch personeel. Het project vormt een aanzet tot de verdere uitbouw van de Oekraïense gezondheidsvoorzieningen.

Ihor Vitenko bracht van 27 april tot 7 mei zijn vijfde werkbezoek aan Oekraïne. Hij stelde er vast dat dr. S. Karpeniuk een klein wondzorgcentrum geopend heeft. Voor wie niet over de nodige middelen beschikt, wordt de medische hulp zo goedkoop mogelijk of zelfs gratis aangeboden. Tijdens dat bezoek werden vacuümpompen geleverd aan dr. Taras Stasiv uit een Lvivs ziekenhuis, evenals aan het ziekenhuis te Zbarag. Dat laatste haalde de plaatselijke pers (klik HIER voor het Oekraïense artikel). Verder waren er gesprekken met de hoofdgeneesheren van de regio Ternopil en de stad Rivne, alsook met de hoofdgeneesheer van het gasthuis te Plotycha. Ook verzorgde Ihor een bijscholing voor artsen en verpleegkundigen van de chirurgische afdeling in het ziekenhuis nr. 1 te Rivne (klik HIER voor een Oekraïens persbericht).

Wil u Ihor Vitenko en zijn medisch project steunen, dan kan u een gift doen aan het "Oekraïnefonds" op het rekeningnummer BE40-8803-5555-5163 (BIC: HBKABE22). Vermeld daarbij steeds "medisch materieel I. Vitenko". Eén set medisch materieel (vnl. verbanden) voor een vacuümtherapie van ongeveer twee weken kost gemiddeld 100 euro. Elke gift, hoe klein ook, wordt zeer gewaardeerd en komt integraal de gewonden ten goede!

Deelname diaconie-avond Edegemse en Mortselse parochies

Op maandagavond 23 mei 2016 organiseerde de kerkgemeenschap van Edegem en Mortsel een gezamenlijke avond rond diaconie en solidariteit, ver weg en dichtbij. Ook het OPE was daar vertegenwoordigd en ging er in gesprek met de geïnteresseerde aanwezigen, onder wie ook de vertegenwoordigers van de parochies en van andere sociale verenigingen.

Aandacht voor OPE in Edegemse kerken

Naar jaarlijkse gewoonte werd in de Edegemse kerken ook dit jaar weer aandacht besteed aan het OPE. Er is na afloop van die vieringen ook de mogelijkheid om ons project financieel te ondersteunen. In de Edegemse centrumparochie gebeurt dat tijdens het weekeinde van 21-22 mei, in Sint-Jozef en Heilige Familie op 28 en 29 mei 2016. Dank voor alle hulp.

Gebedsmoment 10 mei 2016

Op dinsdag 10 mei 2016 stond ons gebedsmoment in het teken van het jubeljaar van de barmhartigheid. Door alle pijn en verdriet in ons eigen leven, maar ook door alle natuurrampen, oorlogen en epidemieën vragen we ons soms af waar de liefdevolle en barmhartige God nog gevonden kan worden. Is God eigenlijk wel rechtvaardig en barmhartig? En zo ja, voor wie dan wel? En wat betekent het als christen om barmhartig te zijn? Daarover wilden we samen nadenken en bidden. Het zeer goed bijgewoonde gebedsmoment werd gevolgd door een gezellig samenzijn in De Schrans tegenover de Sint-Jozefkerk.

Hulpgoederenactie maart 2016

Op 3 maart 2016 mocht het OPE opnieuw een volle vrachtwagen vol hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Dit was alleen mogelijk dankzij de medewerking van vele vrijwilligers. De hulp van nieuwe, dynamische krachten maakte het werk voor de gehele groep minder zwaar. Veel dank ook aan allen die hulpgoederen hebben aangebracht en verwerkt!

Deze vrachtwagen is op 9 maart goed aangekomen te Novovolynsk. Vanuit dit grote verzameldepot wordt een deel van de goederen naar plaatselijke distributiecentra die hierbij aanleunen, vervoerd. Kansarmen kunnen daar dan terecht. De overige goederen worden van daaruit langs vertrouwenspersonen verspreid in de omliggende regio’s. Bestemmelingen zijn de allerarmsten in scholen, parochies, ziekenhuizen, humanitaire kantines, bejaardentehuizen, enz. Voor een overzicht van de bestemmelingen van de laatste zending, kan u HIER klikken

Reportage door '112 Ukraine' 14 juli 2015

Op 14 juli 2015 kreeg het Oekraïne-Project-Edegem bezoek van de Oekraïense televisiezender "112 Ukraine". Ze maakten opnames bij de hulpgoederenactie in onze hangar en spraken er met enkele vrijwilligers.

Reportage Radio Svoboda 4 mei 2015

Op 4 mei 2015 werd er in de Oekraïense media, met name via Radio Svoboda, een reportage uitgezonden over ons Oekraïne-Project-Edegem. De reportage (in het Oekraïens) toont de hulpgoederenactie in hangar 42 en bevat ook enkele interviews met medewerkers van ons project. Voor de gehele reportage, zie hier.Hulp aan arme Oekraïense priesters

In Oekraïne zijn de priesters voor hun levensonderhoud afhankelijk van de steun van hun parochianen. Omdat velen van deze parochianen zelf maar moeilijk de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, blijft er vaak niet veel over voor de priesters, en al zeker niet voor de oude en zieke priesters. Daarom vragen wij uw financiële steun om deze priesters bij te staan.